SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2016./2017.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

STUNDU SARAKSTS 20.03.-23.03.

Stundas 20.03. - 23.03.

Stundu saraksts 20.03. – 23.03.

Konsultācijas pavasara brīvlaikā

Konsultāciju grafiks pavasara brīvdienās

KONSULTĀCIJU GRAFIKS PAVASARA BRĪVDIENĀS

15. Nedzirdīgo jauniešu dzejas konkurss austrumu noskaņās

Raiņa vakarskolas zālē 15. februārī norisinājās 15. gadskārtējais nedzirdīgo jauniešu dzejas konkurss, kas šogad bija veltīts  persiešu dzejniekam Omāram Haijamam.

Mūsdienās bēgļu un patvēruma meklētāju problemātika ir aktuāla visā pasaulē, tiek runāts par bēgļu integrāciju, multikultūras veidošanos, dažādu kultūru atšķirībām. Austrumu kultūra kopā ar patvēruma meklētājiem šogad ienākusi arī mūsu skolā.

Konkursa īpašais viesis bija LU Āzijas studiju programmas vadītājs profesors Jānis Priede, kurš bija arī konkursa žūrijā.  Skolēnu priekšnesumus vērtēja  arī konkursa iniciatore – žūrijas priekšsēdētāja Inese Immure, Raiņa vakarskolas skolotāja , lietišķās etiķetes speciāliste Gunta Krasta, LNS Rehabilitācijas centra pārstāve Brigita Lazda, teātra skolotāja Santa Kušķe.

Konkursantu prasmes Omāra Haijama dzejas vārsmas pārvērst zīmju valodā tika vērtētas gan pēc tehniskā izpildījuma, gan emocionālā iespaida. Šogad visaugstāko žūrijas vērtējumu ieguva Guna Pelse (12. klase), bet 2. vietu ieguva Diāna Stapkeviča (11. kl.) un Viktors Ķuzis (11. kl.), 3. vietu – Evija Veidemane (12. kl.) un Jurijs Kaliberda (10. kl.). Savukārt skatītāju simpātiju un LNS Jauniešu centra simpātiju balvas ieguva Viktors Ķuzis.

Konkursa noslēgumā klātesošos priecēja indiešu dejotāja no deju studijas “Bharata”. Bija jūtams, ka indiešu mudrām (roku un pirkstu kustībām) ir pārsteidzoša saikne ar nedzirdīgo zīmju valodu.

Paldies par šī pasākuma realizāciju saku veselai komandai, un tā bija: Jolanta Znotiņa, Mārīte Mežsarga, Laura Zeltiņa, Laura Cukmača, Linda Gaile, Lelde Akmene, Aija Kārkliņa, Marija Nore, Ieva Liepa u.c. Paldies arī ģenerālmēģinājuma žūrijas pārstāvjiem: Danai Kalpiņai – Geidai, Elfai Zariņai un Lilitai Loginai.

Nedzirdīgo klašu audzinātājs: Ivars Kalniņš

Foto no konkursa –

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”

2017. gada februārī mūsu skolas meitenes piedalījās vokālajā konkursā “Balsis 2017” un ieguva II pakāpes diplomu. Paldies meitenēm un skolotājām –  Montai Zaļkalnei un Dainai Cukurai – Akmenei!

Video no konkursa –

Nedzirdīgo klašu skolēni apmeklē Anatomijas muzeju

Nedzirdīgie skolēni 25. janvārī bija vieni no pēdējiem Anatomijas muzeja apmeklētājiem, jo drīzumā to uz remonta laiku slēgs.
Muzejā skatāmi ļoti veci un baisi eksponāti, bet šī apmeklējuma mērķis bija skolēniem dot iespēju reāli ieskatīties cilvēka organisma uzbūvē un vieglāk izprast, kā vienotā sistēmā darbojas visas tā sastāvdaļas, cilvēkam dzīvam esot.

Gids saistoši un kodolīgi izstāstīja, kāpēc katrs cilvēka orgāns ir tik svarīgs un būtisks savā vietā. Viņš uzsvēra, cik nozīmīga ir skeleta pareiza attīstība, ķermeņa stājas un mugurkaula saudzēšana. Redzot iekšējo orgānu bojājumus smēķēšanas, alkohola un narkotiku postošās ietekmes rezultātā, skolēniem bija ko padomāt par savu pašu attieksmi un rīcību ikdienā. Ar vārdiem vien pārliecināt reizēm ir grūti, un šoreiz bija izvēlēts efektīvs veids – parādīt jauniešiem formalīnā ievietotos postošo vielu ietekmē bojātos cilvēka orgānus.

Veselīgs dzīvesveids, pareizs uzturs un ūdens lietošana ir ļoti nozīmīgi faktori, kas veicina visu cilvēka orgānu pilnvērtīgu un ilglaicīgu darbību. Redzētais rosina padomāt par to, ko darīt, lai jau no jaunības dienām katrs saudzētu savu veselību kā lielāko vērtību dzīvē.

Rakstu sagatavoja 10. – 12. n klašu audzinātājs Ivars Kalniņš.