Jaunākie raksti

SMS

Apsveicam absolventus!

Reiz, sensenos laikos, kāds skolotājs gāja uz skolu un izdzirda balsi. -Audzināsi 9.klasi, – teica balss. – Kas tur ko audzināt? – nolēma skolotājs. – Lietutiņš tos dzirdīs, saulīte sildīs. Bet āreče, tie pamuka kur kurais – pa mežiem, pa purviem, pa gravām, pa ceļiem, un dažs labs nav atradies vēl šobaltdien…

Tad sākās zili brīnumi – devītā klase pārvērtās par desmito, desmitā – par vienpadsmito, bet vienpadsmitā – par divpadsmito. Visu laiku viņi spēlēja jautras spēles: „Paslēpes”, „Ķerenes”, „Kluso telefonu”, „4 par daudz 3 par maz”. Un viņi dziedāja jautras dziesmas, piemēram:

„Izlaidums gandrīz jau klāt!

Ko lai daru, mīļo māt?”

Bet izlaidums nevarēja atnākt, kamēr nebija pieveikts pūķis Baisulis ar divreiz septiņām galvām.

Dragon-Fight-Wallpaper-HD1

Katra galva spļāva baltu uguni, un tās galvas sauca:

matemātika, latviešu valoda – tās stiprākās,

literatūra, angļu valoda – tās ņiprākās,

informātika, dabaszinības – tās gudrākās,

krievu valoda, mūzika – tās mundrākās,

ģeogrāfija, ekonomika – tās brašākās,

vācu valoda, vēsture – tās ašākās,

ķīmija, fizika – tās prātīgākās,

psiholoģija, ētika – tās kārtīgākās.

Un vēl Baisulis vicināja asti – un tā bija īsta vizuālā māksla!

Mēs vairs nedzirdējām jautras dziesmas, bet skumīgi dungojām: „Āmen, āmen, eksāmen!”

Labie ļaudis pamuka, bet varonīgākie pieveica pūķi. TAD, NU, SVEICAM jūs, varoņi!

 

Audzinātāji

Atestātu saņemšana

Atestātus par vidējo izglītību varēs saņemt uzrādot pasi vai ID karti 30.06.2015.

no pl. 16.00-20.00. skolotāju istabā

vai no 01.07.2015. kancelejas pieņemšanas laikos.

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2015./2016.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Vispārējo vidējo izglītību iespējams apgūt divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā iespējams apgūt eksaktos priekšmetus – fiziku, ķīmiju un bioloģiju, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā piedāvājam dabaszinības un kultūrizglītības priekšmetus.

Vispārējās pamatizglītības programmu iespējams apgūt 7.-9.klases apjomā.

 

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja mācīties gan speciālajā vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem neklātienē, gan integrēti apgūt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas. Skolēniem no Latvijas reģioniem mācības tiek organizētas sesiju veidā vienu nedēļu mēnesī. Mācību laikā tiek apmaksāta uzturēšanās dienesta viesnīcā. Mācību stundās visās programmās tiek nodrošināts surdotulka atbalsts.

 

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi. Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

 

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

 

Informācija par dokumentu pieņemšanu:

No 08.06.2015.-12.06.2015. – dokumentus var iesniegt kancelejas pieņemšanas lakos.

No 15.06.2015.-14.08.2015. – dokumentus var iesniegt:

Pirmdienās no 16.00-19.00;

Otrdienās no 10.00-13.00;

Trešdienās no 16.00-19.00;

Ceturtdienās no 10.00-13.00.

Aicina uz amatierteātru festivāla „Rīga spēlē teātri 2015” izrādēm

Rīgas iedzīvotājus un pilsētas viesus no 22.līdz 24. maijam aicina apmeklēt amatierteātru festivāla „Rīga spēlē teātri 2015” izrādes, tostarp uzvedumus bērniem, kustību izrādes, koncertuzvedumus, latviešu dramaturģijas, pasaku un dzejasiestudējumus. Informācija par izrāžu norises laiku un vietu pieejama tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv. Ieeja izrādēs ir bez maksas.

Piektdien, 22. maijā, būs skatāmas piecas izrādes. Viena no tām būs Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskolas integratīvās grupas „Alias” iestudējums par uzdrošināšanos, vientulību, draudzību, nelaimi un cerībām „No sevis vairs nav bail”. Skatītājiem piedāvās arī Latvijas Nedzirdīgo biedrības Strazdumuižas drāmasun dzejas teātra literāri muzikālu Ārijas Elksnes dzejas kompozīciju „Es ticu cilvēkam savam”. Šajā dienā būs skatāma Latvijas Kultūras koledžas studentu izrāde „Sienas, kas dzied baritonā”, par saskanīgu attiecību veidošanu ar saviem vienaudžiem un Vecpilsētas teātra izrāde pēc Agati Kristi darba motīviem „Trīs akli pelēni”. Kārļa Skalbes  pasakas „Gulbju jaunavas” stāstījumu ar Ērika Ešenvalda mūziku skatītājiem piedāvās Nomales teātris „Piektais tramvajs”.

Sestdien, 23. maijā, festivāla ietvaros īpaši veidotajā bērnu un jauniešu izrāžu piedāvājumā būs skatāmi trīs teātra „Zīļuks” iestudējumi, tajā skaitā Džanni Rodari „Sīpoliņa piedzīvojumi”, Annas Brigaderes „Sprīdītis” un Ērlenna Lū jautrs stāsts pār kādu vīru, viņa ģimeni, integrāciju un valsti izrādē „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu”.

Svētdien, 24. maijā, skatītāji gaidīti divās Rīgas Skolēnu pils Kustību teātra izrādēs – Aspazijas „Pasaciņa”  un „Četras balsis” par draudzību un draugiem. Šajā dienā bērni un jaunieši gaidīti arī literāri muzikālajā uzvedumā „Senās jaukās bērnu dienas…”, kas veidots kā veltījums Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai un dejas izrādē „Dvēselīte”, kur vienkopus uz skatuves būs teātra „Zīļuks” jaunie mākslinieki un Tautas deju ansambļa „Uguntiņa” dejotāji.

Savukārt teātra studija „Haritas” skatītājus ielūdz uz Leldes Stumbres „Dialogi” iestudējumu un Studentu teātris „Spēle” apmeklētājus gaidīs uz Hermaņa Paukša lugas  „Piektais bauslis” izrādi.

Festivāla izrādes notiks Rīgas Katoļu ģimnāzijā, Bea Basil Cafe  telpās,Latvijas Kultūras koledžā, Rīgas Skolēnu pilī un Koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”.

Festivālu atbalsta Rīgas pašvaldība, to organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

 

 

„Rīga spēlē teātri 2015”

 

  1. maijā pl. 14.00 Rīgas Katoļu ģimnāzijā O. Vācieša ielā 6
    Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskolas integratīvā grupa ALIAS

NO SEVIS VAIRS NAV BAIL
Trīs patiesi stāsti par pazemojumiem un uzdrošināšanos, vientulību un draudzību, nelaimi un cerībām, ko izspēlē dzirdīgi un nedzirdīgi jaunieši.
Režisores Marika Antonova un Jolanta Znotiņa

Mācību gada noslēgums

Mācību gada noslēgums (PDF)

nosl.skoln