SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Sveicam Latviju dzimšanas dienā!

UZMANĪBU!

No 21. novembra mainīts stundu saraksts!

Izmaiņas stundu sarakstā var apskatīt šeit – http://www.rskola.lv/stundu-saraksts/

Raiņa vakarskola – labākā vakarskola DA fonda skolu reitingā!

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings ir projekts, kura mērķis ir izveidot objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu (pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem). Dalībnieki ir visas Latvijas skolas, kurās realizē vidējo izglītību. Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē katru mācību priekšmetu un skolas kopvērtējumā. Vērtē sekojošus mācību priekšmetus – latviešu valoda, matemātika, angļu valoda dabas zinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsture.

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola ieguvusi augstāko vērtējumu starp vakarskolām un kopvērtējumā  ierindojas 16. vietā starp Latvijas mūzikas un mākslas skolām, tālmācības un vakara (maiņu) skolām, tehnikumiem (koledžām), arodvidusskolām.

Integratīvā nometne Rūķīši 2017

Mūsu skolas skolēni un pedagogi 17.10.2017. – 19.10.2017. aktīvi un radoši pavadīja laiku viesu mājā Rūķīši, Murjāņos. Nometnes mērķis bija veicināt jauniešu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanu un iekļaušanos skolas sabiedriskajā dzīvē un  veicināt nedzirdīgo un dzirdīgo jauniešu savstarpējo sapratni un sadarbību. Nometnes aktivitāšu grafiks bija visai saspringts un dalībnieki lielāko daļu laika pavadīja dažādās nodarbībās.

Karjeras izglītības nodarbības deva iespēju gan dzirdīgajiem, gan nedzirdīgajiem iepazīties vienam ar otru, un uzzināt daudz ko vairāk par dzirdīgo un nedzirdīgo pasauli, laužot stereotipus  un mazinot nedrošību, radot atvērtāku vidi komunikācijai.

Komunikācijas un zīmju valodas nodarbības rosināja  vēlēšanos izprast atšķirīgo un dažādo,  nevis norobežoties no jaunā un nepazīstamā, bet tajā iesaistīties.

Mākslinieciski radošā darbība mūzikas un melodeklamācijas nodarbībās attīstījusi jauniešu patstāvību, izdomu un izgudrošanas spējas, problēmu risināšanas spējas, integrētās prasmes, lēmumu pieņemšanas prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes. Paplašinājusies  izpratne par  radošo kontaktu iespēju  starp dažādām sabiedrības grupām.

Kas skolēniem nometnē patika:

  • Ļoti patika kopā būšana ar nedzirdīgajiem
  • Kopā dziedāt ir viena no labākajām darbībām, ko var darīt ar draugiem
  • Mācīt dzirdīgajiem zīmju valodu un komunicēt ar viņiem
  • Es pirmo reizi biju nometnē un beidzot iepazinos ar skolas biedriem, gan dzirdīgajiem, gan nedzirdīgajiem.

Ko vajadzētu mainīt:

  • Nometne varēja būt ilgāk, 5 – 8 dienas
  • Vairāk mācīties zīmju valodu, jo es ļoti gribu sazināties ar nedzirdīgajiem!
  • Galda spēles, ko varētu spēlēt PILNĪGI VISI
  • Viss, pilnībā viss bija ideāli. Mainīt neko nevajadzēja!

 

 

Mūsu skolotāji VVBIS – AC

Šī gada oktobra sākumā mūsu skolotāji viesojās Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā, lai tur notiekošajā seminārā papildinātu zināšanas, kas noderīgas darbam ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem skolēniem.