Jaunākie raksti

SMS

STUNDU SARAKSTS no 03.11.2014

STUNDU SARAKSTS no 03.11.2014

PIRMDIENA

PIRMDIENA 8.-9.AB 10.AB 11.AB 11.d 12.AB 12.CD
8.30 – 9.10
9.15 – 9.55 LATV.VAL Zariņa 38 FIZIKA Birnika 24 MŪZ/H/ 33

Cukura-Akmene

ĶĪMIJA /V/ Zalāne 22 EKONOMIKA Mikulāns 01
10.00 – 10.40 LATV.VAL Zariņa 38 INFORMĀTIKA   Lūsis 25 VĒSTURE   Mikulāns 01 DABASZINĪBAS Zalāne 22
10.45 -11.25 LITERATŪRA   Zariņa 38 INFORMĀTIKA   Lūsis 25 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 VĒSTURE   Mikulāns 01 DABASZINĪBAS Zalāne 22
11.55 – 12.35 FIZIKA Birnika   24 ANGĻU VAL Bierne   38 VĒSTURE Lūsis 27 MŪZIKA Cukura-Akmene 33 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28
12.40 -13.20 FIZIKA Birnika   24 ANGĻU VAL Bierne   38 VĒSTURE Lūsis 27 MŪZIKA Cukura-Akmene 33 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28
13.25 – 14.05 ANGĻU VAL Bierne   38 ĶĪM/v/22

Zalāne

MŪZ/H/ 33

Cukura-Akmene

LATV.VAL Krauze 13 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 EKONOMIKA Mikulāns 01
14.10 -14.50 ANGĻU VAL Bierne   38 LATV.VAL Krauze 13 EKONOMIKA Mikulāns 01
15.00 -15.40 INFORMĀTIKA Lūsis 25
15.55 – 16.35 INFORMĀTIKA Lūsis 25 EKONOMIKA Mikulāns 01
16.40 -17.20 ANGĻU VAL Bierne   38 INFORMĀTIKA   Lūsis 25 FIZIKA Birnika 24 MŪZ/H/ 33

Cukura-Akmene

LATV.VAL Krauze 13 ĶĪMIJA /V/ Zalāne 22 EKONOMIKA Mikulāns 01
17.30 – 18.10 ANGĻU VAL Bierne   38 INFORMĀTIKA   Lūsis 25 LATV.VAL Krauze 13 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 EKONOMIKA Mikulāns 01
18.15 -18.55 FIZIKA Birnika   24 ANGĻU VAL Bierne   38 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 VĒSTURE   Mikulāns 01 MŪZIKA Cukura-Akmene 33 DABASZINĪBAS Zalāne 22
19.00 – 19.40 FIZIKA Birnika   24 ANGĻU VAL Bierne   38 LATV.VAL Krauze 13 VĒSTURE   Mikulāns 01 MŪZIKA Cukura-Akmene 33 DABASZINĪBAS Zalāne 22
19.45 – 20.25 LITERATŪRA   Zariņa 38 ĶĪM/v/22

Zalāne

MŪZ/H/ 33

Cukura-Akmene

LATV.VAL Krauze 13 MŪZIKA Kradevics 32 VĒSTURE   Mikulāns 01 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28
20.30 – 21.10 LATV.VAL Zariņa 38 VĒSTURE Lūsis 27 MŪZIKA Kradevics 32 VĒSTURE   Mikulāns 01 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28
21.15 – 21.55 LATV.VAL Zariņa 38 VĒSTURE Lūsis 27 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 EKONOMIKA Mikulāns 01

 

OTRDIENA

OTRDIENA 8.-9.AB 10.AB 11.AB 11.d 12.AB 12.CD
8.30 – 9.10
9.15 – 9.55 MŪZIKA Cukura-Akmene 33 ĶĪMIJA/v/ Zalāne 22
10.00 – 10.40 LATV.VAL Zariņa 38 MATEM Rupmeja 21 MATEM Grīnberga 28 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 15

Barvika

MŪZIKA Cukura-Akmene 33
10.45 -11.25 LITERATŪRA   Zariņa 38 MATEM Rupmeja 21 MATEM Grīnberga 28 MŪZIKA Cukura-Akmene 33
11.55 – 12.35 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 12

Ogorodņikova

VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 15

Barvika

PSIHOLOĢIJA Ponciusa 38 MATEM Grīnberga 28 MATEM Rupmeja 21
12.40 -13.20 PSIHOLOĢIJA Ponciusa 38 MATEM Grīnberga 28 MATEM Rupmeja 21
13.25 – 14.05 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 VĒSTURE Karavaičika 27 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 12

Ogorodņikova

LATV.VAL Krauze 13 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 15

Barvika

14.10 -14.50 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 VĒSTURE Karavaičika 27 LATV.VAL Krauze 13
15.00 -15.40
15.55 – 16.35
16.40 -17.20 LATV.VAL Zariņa 38 MATEM Rupmeja 21 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 12

Ogorodņikova

MATEM Grīnberga 28 LATV.VAL Krauze 13 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 15

Barvika

17.30 – 18.10 LITERATŪRA   Zariņa 38 MATEM Rupmeja 21 MATEM Grīnberga 28 LATV.VAL Krauze 13
18.15 -18.55 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 12

Ogorodņikova

VĒSTURE Karavaičika 27 MATEM Grīnberga 28 PSIHOLOĢIJA Ponciusa 38 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 15

Barvika

MATEM Rupmeja 21
19.00 – 19.40 VĒSTURE Karavaičika 27 MATEM Grīnberga 28 PSIHOLOĢIJA Ponciusa 38 MATEM Rupmeja 21
19.45 – 20.25 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 15

Barvika

PSIHOLOĢIJA Ponciusa 38 VĀCU 14

Mikulāne

KRIEVU 12

Ogorodņikova

MATEM Grīnberga 28 MŪZIKA Cukura-Akmene 33
20.30 – 21.10 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 PSIHOLOĢIJA Ponciusa 38 MATEM Grīnberga 28 MŪZIKA Cukura-Akmene 33
21.15 – 21.55 MŪZIKA Cukura-Akmene 33 ĶĪMIJA/v/ Zalāne 22
CETURTDIENA
CETURTDIENA 8.-9.AB 10.AB 11.AB 11.d 12.AB 12.CD
8.30 – 9.10
9.15 – 9.55 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28
10.00 – 10.40 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 VĒSTURE Karavaičika 27 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 FIZIKA /v/     Birnika 24 LATV.VAL Mežsarga 12
10.45 -11.25 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 VĒSTURE Karavaičika 27 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 FIZIKA /v/     Birnika 24 LATV.VAL Mežsarga 12
11.55 – 12.35 ĶĪMIJA   Krasta 22 FIZIKA /D-ZIN   Birnika 24 VĒSTURE   Lūsis 15 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 VĒSTURE Karavaičika 27
12.40 -13.20 ĶĪMIJA   Krasta 22 FIZIKA /D-ZIN   Birnika 24 VĒSTURE   Lūsis 15 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 VĒSTURE Karavaičika 27
13.25 – 14.05 PASAULES VĒST Lūsis 15 LATV.VAL Mežsarga 12 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 LITERATŪRA Krauze 13 ĒTIKA Kārkliņa 33
14.10 -14.50 LATVIJAS VĒST     Lūsis 15 LATV.VAL Mežsarga 12 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 LITERATŪRA Krauze 13 ĒTIKA Kārkliņa 33
15.00 -15.40   INFORMĀTIKA Lūsis 25
15.55 – 16.35 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 INFORMĀTIKA Lūsis 25
16.40 -17.20 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 LATV.VAL Mežsarga 12 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 FIZIKA /v/     Birnika 24 ĒTIKA Kārkliņa 33
17.30 – 18.10 MATEMĀTIKA Bigestāne 21 LATV.VAL Mežsarga 12 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 FIZIKA /v/     Birnika 24 ĒTIKA Kārkliņa 33
18.15 -18.55 ĶĪMIJA   Krasta 22 VĒSTURE Karavaičika 27 VĒSTURE   Lūsis 15 LITERATŪRA Krauze 13 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 LATV.VAL Mežsarga 12
19.00 – 19.40 ĶĪMIJA   Krasta 22 VĒSTURE Karavaičika 27 VĒSTURE   Lūsis 15 LITERATŪRA Krauze 13 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 LATV.VAL Mežsarga 12
19.45 – 20.25 PASAULES VĒST Lūsis 15 FIZIKA /D-ZIN   Birnika 24 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 DABASZINĪBAS Krasta 22 LITERATŪRA Krauze 13 VĒSTURE Karavaičika 27
20.30 – 21.10 LATVIJAS VĒST Lūsis 15 FIZIKA /D-ZIN   Birnika 24 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 22 LITERATŪRA Krauze 13 VĒSTURE Karavaičika 27
21.15 – 21.55   INFORMĀTIKA Lūsis 25 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 22 ANGĻU V. Jansone-Pīlāce 28

 

PIEKTDIENA

PIEKTDIENA 8.-9.AB 10.AB 11.AB 11.d 12.AB 12.CD
8.30 – 9.10
9.15 – 9.55 BIOL/D-ZIN Zalāne   22
10.00 – 10.40 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32 MATEM Rupmeja 21 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 BIOL/D-ZIN Zalāne   22 LITERATŪRA Mežsarga 12
10.45 -11.25 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 MATEM Rupmeja 21 MATEM Grīnberga 28 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32 LITERATŪRA Mežsarga 12
11.55 – 12.35 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 LITERATŪRA Mežsarga 12 MATEM Grīnberga 28 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32 MATEM Rupmeja 21
12.40 -13.20 ANGĻU VAL Bierne   38 LITERATŪRA Mežsarga 12 BIOL /v/ Zalāne 22 D-ZIN /H/

Krasta 24

MATEM Grīnberga 28 MATEM Rupmeja 21
13.25 – 14.05 SOC ZIN . Mikulāns 01 ANGĻU VAL Bierne   38 LITERATŪRA Krauze 13 MATEM Grīnberga 28 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32
14.10 -14.50 BIOLOĢIJA Zalāne 22 ANGĻU VAL Bierne   38 LITERATŪRA Krauze 13 EKONOMIKA Mikulāns 01 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32
15.00 -15.40 ĶĪMIJA/v/ Zalāne 22 EKONOMIKA Mikulāns 01/INFORMĀTIKA Gaile 25
15.55 – 16.35 ANGĻU VAL Bierne   38 EKONOMIKA Mikulāns 01/ INFORMĀTIKA Gaile 25
16.40 -17.20 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32 ANGĻU VAL Bierne   38 ĶĪMIJA/v/ Zalāne 22 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 EKONOMIKA Mikulāns 01 MATEM Rupmeja 21
17.30 – 18.10 SOC ZIN . Mikulāns 01 ANGĻU VAL Bierne   38 BIOL /v/ Zalāne 22 D-ZIN /H/

Krasta 24

MATEM Grīnberga 28 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32 MATEM Rupmeja 21
18.15 -18.55 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 MATEM Rupmeja 21 LITERATŪRA Krauze 13 MATEM Grīnberga 28 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32 LITERATŪRA Mežsarga 12
19.00 – 19.40 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 MATEM Rupmeja 21 LITERATŪRA Krauze 13 VĒSTURE Mikulāns 01 MATEM Grīnberga 28 LITERATŪRA Mežsarga 12
19.45 – 20.25 BIOLOĢIJA Zalāne 22 LITERATŪRA Mežsarga 12 ĢEOGRĀFIJA     Krasta 27 VĒSTURE Mikulāns 01 MATEM Grīnberga 28 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32
20.30 – 21.10 LITERATŪRA Mežsarga 12 MATEM Grīnberga 28 BIOL/D-ZIN Zalāne   22 VIZ.MĀKSLA   Eizāns 32
21.15 – 21.55 MATEM Grīnberga 28 BIOL/D-ZIN Zalāne   22

 

KONSULTĀCIJU GRAFIKS RUDENS BRĪVDIENĀS

Pedagogs

laiks

telpa

PIRMDIENA, 27.10

D.Birnika 18.00 -20.00 24.
I.Barvika 18.00 -20.00 15.
I.Jansone-Pīlāce 18.00 -20.00 28.
K.Kradevics 18.00 -20.00 15.
G.Krasta 18.00 -20.00 27.
J.Lūsis 18.00 -20.00 25.
M.Mikulāns 18.00 -20.00 01.
T.Ogorodņikova 18.00 -20.00 12.
I.Zalāne 18.00 -20.00 22.
A.Zariņa 18.00 -20.00 38

OTRDIENA, 28.10.

G.Bigestāne 18.00 -20.00 28.
S.Krauze 18.00 -20.00 13.
G.Mikulāne 18.00 -20.00 14.
V.Ponciusa 18.00 -20.00 38.
E.Rupmeja 18.00 -20.00 21.

TREŠDIENA, 29.20

L.Gaile 18.00 -20.00 25.
A.M.Eizāns 18.00 -20.00 01.
G.Krasta 18.00 -20.00 27.
S.Krauze 18.00 -20.00 13.
M.Mežsarga 18.00 -20.00 12.
M.Mikulāns 18.00 -20.00 01.
E.Rupmeja 18.00 -20.00 21.
I.Zalāne 18.00 -20.00 22.

CETURTDIENA, 30.10

D.Cukura-Akmene 18.00 -20.00 13.
I.Jansone-Pīlāce 18.00 -20.00 28
I.Karavaičika 18.00 -20.00 27.
A.Kārkliņa 18.00 -20.00 34.
J.Lūsis 18.00 -20.00 25.
M.Mežsarga 18.00 -20.00 12.

 

Karjeras nedēļa Raiņa vakarskolā.

Karjeras nedēļa Raiņa vakarskolā.

No 13.oktobra līdz 17.oktobrim mūsu skolā tāpat kā citās Rīgas skolās norisinājās karjeras nedēļa. Skolēni iepazinās ar Raiņa vakarskolas dažādu gadu absolventu pieredzi karjeras izvēlē un attīstībā. Nedēļas garumā bija iespēja tikties gan ar Komunikāciju aģentūras Concept group vadītāju Niku Volmāru, gan HOREKA nodaļas vadītāju, Vine International līdzīpašnieku Rolandu Rudānu. Par darbu starptautiskā uzņēmumā stāstīja ADIDAS Baltijas reģiona administratīvā vadītāja Iluta Linde, bet ar surdotulku profesiju iepazīstināja surdotulki Silvija Reināne un Laura Reināne. Lielu atsaucību ieguva stāstījumi par militāro karjeru. Savā pieredzē par jaunsardzi dalījās Ance Brāzma, bet par darbu glābšanas dienestā stāstīja Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta vadītājs, kapteiņleitnants Andris Skribis.

 

ATBALSTĪSIM SAVĒJOS FESTIVĀLĀ

1111111111111111111

LATVIJAS NEDZIRDĪGO SAVIENĪBAS KULTŪRAS NAMĀ
 „RĪTAUSMA”, Kandavas ielā 27 15. oktobrī plkst. 18.30

Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskolas

integratīvās grupas ALIAS literārs uzvedums
Knuts Skujenieks

NOAUSIM KĀJAS, ATPĪSIM SIRDIS

Par sapņiem vai īstenību? Vai cilvēki, kas satikās miglā un īsā atklātības brīdī, pastāstīja viens otram par savām ilgām, sapņiem un bailēm, paliks kopā un nebūs vientuļi.

Uzvedums nedod atbildi, vien ved skatītāju sev līdzi dzejas, mūzikas un vizuālo tēlu uzburtās noskaņās.
Režisores Antra Austriņa-Seņkāne un Marika Antonova

 

Plkst. 19.30
Latvijas Nedzirdīgo savienības kultūras nama „Rītausma”
DRĀMAS ANSAMBĻA izrāde BALERĪNAS
pēc Astrīdas Salbahas lugas „Deju stunda” motīviem
Sešas sievietes lauku klubā jau trīs gadus trenējas stingras izbijušas slavenas balerīnas vadībā, tomēr ne reizi skolotāja viņām nav atļāvusi nodejot mirstošā gulbja deju. Vai sievietēm tas izdosies?
Režisores Marika Antonova un Jolanta Znotiņa
Visi mīļi aicināti!
Ieeja brīva

Mēs iesim tuvāk un tuvāk

Mēs iesim tuvāk un tuvāk

 

Šos Imanta Ziedoņa vārdus var uzskatīt par mūsu skolas neoficiālo moto. Kādēļ? Ar saukli “Mēs iesim tuvāk” 2013. gada pavasarī skolā noritēja krāšņs un draudzīgs koncerts ar mūziķa Renāra Kaupera piedalīšanos, tāpat cilvēcisku tuvākpienākšanu un satikšanos ikgadu meklējam katrā pasākumā un priekšnesumā, ko veidojam skolas interešu izglītības pulciņos. Šoruden aicinājumu “Mēs iesim tuvāk” varam attiecināt arī uz Eiropas Valodu dienas un Pasaules Nedzirdīgo dienas pasākumiem, kas no 22. līdz 25. septembrim noritēja Raiņa vakarskolā. Proti, ja citus gadus esam centušies “iet uz āru”, organizēt atvērtās nodarbības, seminārus un plašākai sabiedrībai pieejamus pasākumus, lai piesaistītu sabiedrības uzmanību nedzirdības problemātikai, sabiedrības integrācijas jautājumiem un zīmju valodai, tad šogad gājām “uz iekšu” – tuvāk viens otram tepat, mūsu skolas sienās.

Droši vien katrs ir pamanījis, ka mūsu skolā mācās gan dzirdīgi, gan vājdzirdīgi un nedzirdīgi skolēni. Vai daudzi no viņiem ir savā starpā pārmijuši pāris vārdus vai vismaz sasveicinājušies? Vai nereti nenotiek tā, ka baiļu un kautrības dēļ klusēdami viens otram garām staigā un vienā klasē sēž vienaudži, kurus vienotu tik daudz kopīgu interešu un sarunu tēmu, bet šķir tikai nedrošība un aizspriedumi? Vai mēs, nedzirdīgie, nojaušam, ka dzirdīgajiem skolasbiedriem zīmju valoda šķiet interesanta un aizraujoša un arī viņi spēj lietot mīmiku un žestus, lai sazinātos? Vai mēs, dzirdīgie, zinām, ka dažus teikumus vai vārdus gandrīz katrs nedzirdīgais spēj nolasīt no lūpām un pirmajai sarunai ērti var lietot arī papīru un rakstāmo vai mobilā telefona ekrānu?

 

Šos un daudzus citus jautājumus šonedēļ bija iespējams noskaidrot integrētajās komunikācijas nodarbībās, kurās kopā darbojās un diskutēja skolas dzirdīgie un nedzirdīgie skolēni. Savukārt mūzikā, literatūrā, psiholoģijā un matemātikā jauniešiem bija līdz šim nebijusi iespēja konkrēta mācību priekšmeta tēmu apgūt kopā. Atsauksmes par integrētajām stundām lielākoties bija ļoti labas, un tiek plānots, ka turpmāk šādas nodarbības mūsu skolā notiks biežāk.