SMS

Bibliotēkas darba laiki

08.02.2016

16.30 – 20.30

09.02.2016

10.00 – 15.00

10.02.2016

10.00 -14.00

11.02.2016

16.30 – 20.30

12.02.2016

10.00 – 15.00

 

Integratīvā grupa ALIAS Ziemassvētkos

Aizvadītā gada 22. decembrī mūsu dziedātāji un melodeklamācijas grupa piedalījās ikgadējā Anglikāņu baznīcas pasākumā – senioru eglītē. Video no koncerta –

Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!

FB_IMG_1447192432591

Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti:

vai celies debesīs,

vai jūras dzīlēs nirsti,

vai draugu pulkā dali savu prieku,

vai viens pats satiecies ar pretinieku –

Tu esi Latvija!

(O. Vācietis)  

Karjeras nedēļa

Jau ceturto gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm organizē pasākumu „Karjeras nedēļa” vairākās Latvijas pilsētās un novados, lai aktualizētu savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves ceļa veidošanā un palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

No 12.līdz 16.oktobrim arī Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā notika karjeras nedēļa.  Turpinot tradīciju – iepazīties ar Raiņa vakarskolas absolventu karjeru, vidusskolēniem bija iespēja tikties ar Aneti Volnobajevu un Gati Vectirānu.  Projekta “Mans Doms” vadītājs Gatis Vectirāns iepazīstināja jauniešus ar kultūras projektu vadības aspektiem un uzaicināja piedalīties Rīgas Doma jaunās vitrāžas atklāšanas sarīkojumā 2016.gada janvārī, savukārt Anete Volnobajeva akcentēja brīvprātīgo darbu kā karjeras izvēles iespēju, īpaši tajos gadījumos, kad jauniešiem nav konkrētu plānu pēc skolas beigšanas. Anete dalījās arī savā pieredzē strādājot kā brīvprātīgā ar bēgļiem Itālijā.

Pamatskolas klašu skolēni 16. oktobrī iepazinās ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un tās piedāvātajām iespējām.

Eiropas Valodu dienas un Pasaules Nedzirdīgo dienas sarīkojumi Raiņa vakarskolā

Vai runājot notikumi atšķetinās vai samudžinās vēl vairāk?

Vai ir iespējams, izstāstot pieredzēto, dziedēt pagātnes ievainojumus un iedrošināt citus viņu šodienas situācijās un izvēlēs?

Vai cilvēki var patiesi sarunāties par spīti valodas un aizspriedumu barjerām?

Vai kustība, žests, skatiens un kopīga klusēšana arī var būt veids, kā saprasties un atbalstīt vienam otru?

Eiropas Valodu dienas un Pasaules Nedzirdīgo dienas ietvaros  atbildi uz šiem un citiem jautājumiem izrādē “No sevis vairs nav bail” 24. septembrī,  meklēja  Raiņa vakarskolas integratīvās grupas “ALIAS” dalībnieki.

image[3]

Izrādi veidoja jauniešu kolektīvs skolotājas M. Antonovas vadībā un tajā tiek izspēlēti trīs patiesi dzīvesstāsti. Pēc izrādes notika diskusija ar skatītājiem. Bija liels prieks skatītāju vidū redzēt gan Raiņa vakarskolas, gan Rīgas nedzirdīgo bērnu internātvidusskolas un Rīgas Vakara ģimnāzijas skolēnus un skolotājus. Izrādes dalībniekus ar savu klātbūtni atbalstīja arī draugi, tuvinieki un ģimenes locekļi.

Pasaules Nedzirdīgo dienu Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolā ar dažādām aktivitātēm atzīmē jau kopš 2002. gada. Arī šogad par godu svētkiem klasēs noritēja integratīvas mācību stundas, kurās nedzirdīgie un dzirdīgie vienaudži kopā ne tikai mācījās mūziku, latviešu valodu vai kulturoloģiju, bet arī meklēja kopīgo pamatu savstarpējai komunikācijai un sapratnei. Svētku nedēļas notikumu vainagojums bija jauniešu izrāde “No sevis vairs nav bail”, kas ir tiešs piemērs tam, ka par spīti valodas un sociālo grupu barjerām jaunieši var sarunāties un saprast viens otru.