Jaunākie raksti

SMS

Muzikālā pietura.

Muzikālā pietura.

3.aprīlī Rīgas vakara ģimnāzijā notika konkurss „Muzikālā pietura”. Konkurss tika organizēts pirmo reizi ar mērķi veicināt Rīgas vakarskolu audzēkņu spēju un talantu attīstību. Dalībnieki sacentās divās kategorijās „Solisti” un „Vokālie ansambļi”. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 12.a klases skolnieks Mareks Ezerkalns, meiteņu ansamblis un melodeklamācijas grupa, kā arī puišu trio: Mareks Ezerkalns, Dainis Brāzma un Toms Rogulis, kuri uzstājās kopā ar ģitāristu grupu.  Sacensība  noritēja radošā un draudzīgā gaisotnē. Žūrijas komisija izvērtēja katra dalībnieka sniegumu, sniedzot  ieteikumus turpmākajam darbam.

Vokālo ansambļu grupā pirmo vietu un piemiņas balvu ieguva mūsu skolas meiteņu ansamblis un melodeklamācijas grupa, savukārt solistu grupā galveno balvu ieguva neapšaubāmi talantīgā Laura Ozola no Rīgas 14.vakara vidusskolas.

Sirsnīgs paldies pedagogiem Dainai Cukurai-Akmenei, Jolantai Znotiņai, Marikai Antonovai, Kristapam Kiršteinam un Kasparam Kardevicam par ieguldīto darbu konkursantu sagatavošanā!

Pateicamies viesmīlīgajiem konkursa saimniekiem – Rīgas Vakara ģimnāzijas direktoram Jānim Japiņam  un pedagogiem  par teicamo konkursa organizāciju un sirsnīgo uzņemšanu!

Uz tikšanos nākošajā konkursā!

Poļu izglītības speciālistu vizīte Raiņa vakarskolā.

 

26.martā projekta “Eiropas centri sociālajai izglītībai” ietvaros Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) viduskkolā viesojās Seradzas speciālās skolas pedagogi un vadība:
Krystyna Stasiakietvaros, Marzena Szczuko, Edward Kopytek, Lidia Luszczelk un Agnieszka Maslak. Projekta finasētājs ESF HCOP (Human Capital Operational Programme).
Poļu pedagogi iepazinās ar skolu, vēroja interešu izglītības nodarbības, iepazinās ar individuālo un grupu konsultāciju norisi, jo trešdienas tradicionāli mūsu skolā ir konsultāciju dienas.

Viesi piedalījās skolotājas Marikas Antonovas vadītajā neverbālās komunikācijas nodarbībā un neformālā gaisotnē pārrunāja dažādas ar speciālo izglītību saistītās problēmas.

Sirsnīgs paldies skolas psiholoģei Diānai Staņko par komunikācijas nodrošināšanu poļu valodā un visiem pedagogiem, kuri dalījās savā pieredzē.

Dzejas konkurss „Noausim kājas, atpīsim sirdis” kopā dzejnieku Knutu Skujenieku un ar dziesminieku Goran Goru

 

 

12. februārī notika nu jau divpadsmitais gadskārtējais nedzirdīgo jauniešu dzejas konkurss, kurā jaunieši ar dzirdes traucējumiem interpretē dzeju zīmju valodā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad konkursa dzejoļi un citi sarīkojuma priekšnesumi saistījās ar noteiktu tēmu: 2012. gada tēma bija saule, tad tapa muzikālā kustību izrāde „Saules spēles”, savukārt  2013. gada tēma bija emigrācija un togad tapa izrāde par mūsdienu emigrāciju „Ja paveiksies…”.

Šī gada tēma bija Knuta Skujenieka dzeja un personība. Visi konkursa dzejoļi tika atlasīti no K.Skujenieka dzejas krājumiem, sarīkojumā skanēja dziesmas ar  dzejnieka vārdiem, skolas teātris uzstājās ar K.Skujnieka dzejas uzvedumu „Noausim kājas, atpīsim sirdis..” , stundās tika pārrunāta  autora personība, sagatavota Knutam Skujeniekam veltīta izstāde. Tādēļ vēl jo lielāks bija sarīkojuma organizatoru prieks  viesu vidū sveikt ne vien aktrisi Veltu Skursteni un dziesminieku Goran Goru, bet arī dzejas autoru Knutu Skujenieku.

Sarīkojums noritēja sirsnīgā gaisotnē un bija kupli apmeklēts. Šogad pirmo reizi dzejas konkursa rezultāti tika noteikti nevis slepenā žūrijas apspriedē, bet atklātā balsojumā uzreiz pēc katra priekšnesuma. Ar līdz šim nebijušu žūrijas un skatītāju vienprātību pirmo vietu ieguva 12. n1 klases skolnieks  Denis Saldabolovs.

Par pasākuma kulmināciju kļuva fināla priekšnesumi, kad, izpildot Goran Gora dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem, kopīgā izpildījumā vienojās  dziesminieks,  melodeklamācijas grupas, skolas instrumentālais ansamblis kopā ar nedzirdīgajiem bundziniekiem un visbeidzot pats K. Skujenieks, kurš  kopā ar diviem mākslinieciski apdāvinātiem nedzirdīgiem jauniešiem, mūzikai skanot, datu kameras gaismā rakstīja un izzīmēja dziesmu vārdus, pārvēršot to poētiskā, krāšņā skatuves projekcijā.

 

Stāsta pasākuma organizatore, skolotāja Marika Antonova: Paveiktais ir lielas, saskaņotas komandas darbs. Vispirms paldies direktora vietniecei Aija Kārkliņa par milzīgo atbalstu un ieguldījumu sarīkojuma organizēšanā. Dzejoļu izvēlē palīdzēja skolas teātra pedagoģe  Antra Austriņa – Seņkāne, viņa ir arī jaunā literārā uzveduma idejas autore. Lielu darbu pasākuma tapšanā ieguldīja skolotāja Jolanta Znotiņa: palīdzēja skolēniem sagatavoties dzejas konkursam, iestudēja visas  melodeklamācijas un piedalījās literārā uzveduma tapšanā. Mūzikas skolotāji Daina Cukura – Akmene,  Kristaps Kiršteins un Kaspars Kradevics uzņēmās muzikālo priekšnesumu gatavošanu, tai skaitā arī bungu priekšnesumu pasākuma fināla dziesmā, kurā piedalās nedzirdīgie jaunieši – tas ir milzīga, pacietīga, no sirds darīta darba rezultāts.  Tieši skolas instrumentālās grupas dalībnieku atsaucībai un atbalstam jāpateicas par to, ka priekšnesumā bija arī nedzirdīgi bungotāji. Zināju, ka skolotājas Dainas Cukuras – Akmenes stundās mūsu jaunieši aizrāvušies ar ritma instrumentiem, bet baidījos, ka saspēle ar profesionālu mūziķi neizdosies. Viņi trenējās neatlaidīgi, un viss izdevās brīnišķi.

Skolas bibliotēkas vadītāja Edīte Kāpostiņa sagatavoja pārdomātu izstādi par K. Skujenieku, informātikas skolotājs Jānis Lūsis palīdzēja ar padomu un tehniski uzraudzīja dzīvo projekciju tapšanu koncerta fināla dziesmās. Dažādos pienākumos bija iesaistīti vēl citi pedagogi, surdotulki un skolas tehniskie darbinieki. Noteikti jāpiemin arī mākslas skolotāja Guna Priede no Rīgas Internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem – pateicoties viņai, projekcijas izdevās patiešām mākslinieciskas. Sirsnīgs paldies arī internātskolas vadībai par atsaucību.

Paldies visiem! Uz tikšanos nākamajā konkursā!

 

 

„Spēlēsim skolu!”

„Spēlēsim skolu!”

Ar šādu moto 14.marta vakarā Raiņa skolas zālē pulcējās gan skolēni, gan skolotāji, kuri kopā atzīmēja tradicionālo skolas Žetonu vakaru.

Ikdienā bieži gadās anekdotiskas situācijas, kuras šajā vakarā izspēlēja skolēni un viņu skolotāji. Liels paldies mūsu skolas skolotājiem: Guntai Krastai, Gundegai Bigestānei, Ilonai Zalānei, Mārim Mikulānam.

Ļoti liels paldies skolotājai Dainai Cukurai – Akmenei, bez kuras atbalsta šī vakara skanējums būtu pelēcīgs!

Paldies 11.klasēm un viņu audzinātājiem Ilārijai Karavaičikai un Mārim Mikulānam par skanīgo un krāsaino apsveikumu!

Pasākuma labie „rūķīši” un galvenie organizatori bija Betija Jašana, Agnese Paršina, Evija Mincāne, Guntis Jankovskis, Mareks Ezerkalns, Igors Meļehovs.

Vakars pagāja jautrā noskaņā, dejojot, dziedot un piedaloties dažādās spēlēs un atrakcijās.

Vēlam visiem divpadsmitajiem veiksmi eksāmenos!

12.klašu audzinātāji L.Bierne, M.Mežsarga, I.Kalniņš.

 

INFORMĀCIJA PAR DARBU NO 17.03.14. LĪDZ 28.03.14.

No 17.marta līdz 21.martam valsts pārbaudes darbi svešvalodās 12.klašu skolēniem

Mācību stundas tiek organizētas pēc speciāla saraksta.

 STUNDU SARAKSTS

PAVASARA BRĪVDIENAS

No 17.marta līdz 21.martam pavasara brīvdienas 8.līdz 11.klašu skolēniem

No 24.marta līdz 28.martam pavasara brīvdienas 12.klašu skolēniem