SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2016./2017.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

ALIAS Londonā!

Alias

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2016./2017.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Vispārējo vidējo izglītību iespējams apgūt divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā iespējams apgūt eksaktos priekšmetus – fiziku, ķīmiju un bioloģiju,  un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā piedāvājam  dabaszinības un kultūrizglītības priekšmetus.

Vispārējās pamatizglītības programmu iespējams apgūt 7.-9.klases apjomā.

 

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja mācīties gan speciālajā vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem neklātienē, gan integrēti apgūt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas. Skolēniem  no Latvijas reģioniem mācības tiek organizētas sesiju veidā vienu nedēļu mēnesī. Mācību laikā tiek apmaksāta uzturēšanās dienesta viesnīcā. Mācību stundās visās programmās tiek nodrošināts surdotulka atbalsts.

 

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi. Piedāvājam  iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

 

Brīvajā laikā aicinām  piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Dokumentus pieņem no 15.08.2016.-31.08.2016.

Pirmdien no 10.00-20.00

Otrdien no 10.00-20.00

Trešdien no 10.00-20.00

Ceturtdien no 10.00-20.00

Piektdien no 10.00-20.00

skolotāju istabā, tel. 67311545, 67311546

Mūsu jaunieši no republikas labāko teātra izrāžu parādes atgriežas ar Labākās izrādes titulu.

No 2. līdz 4.jūnijam Liepājā koncertzālē “Lielais dzintars”notika piektais Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “Spēlēsim te-ātri” – labāko skolu teātru parāde. Festivālā piedalījās vairāk nekā 1500 dalībnieku un šajās dienās kopumā bija skatāmas 72 dažādas izrādes. Pirmo reizi šādā valsts līmeņa skolu teātra parādē piedalījās arī Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas integratīvā grupa “ALIAS”. Kuplais jauniešu un pedagogu kolektīvs uz Liepāju veda šī gada veikumu – sadarbībā ar k/c “Rītausma” nedzirdīgo jauniešu deju kolektīvu iestudēto muzikālo izrādi “Līgavu medības”.

Diena bija silta un saulaina, jaunās koncertzāles “Lielais dzintars” daudzās skatuves un baltie gaiteņi paši par sevi jau ir ekskursijas vērti, tomēr pēc uzstāšanās izbaudījām iespēju pabūt vecpilsētā un jūras krastā. Lai gan festivāls ilga trīs dienas, mēs mājās atgriezāmies festivāla pirmās dienas vakarā, jo jau nākamajā dienā daļai no aktieriem bija mērojams tālais ceļš uz citu lielu pasākumu – Nedzirdīgo pašdarbības festivālu Rēzeknē.

Liels bija mūsu visu prieks pēc izrādes saņemt diplomu un izteiksmīgu piemiņas balvu, kā arī ļoti siltus, slavējošus vārdus no festivāla organizatoriem, citu skolu teātru režisoriem un žūrijas. Tomēr vēl lielāks pārsteigums nāca divas dienas vēlāk, kad uzzinājām, ka kopā ar vēl divām citām festivāla izrādēm esam saņēmuši Labākās izrādes titulu.

Sirsnīgi pateicamies visiem pedagogiem, aktieriem, skolas vadībai un citiem atbalstītājiem! Īpaši pateicamies k/c “Rītausma” dejotājiem un horeogrāfei Danai Kalpiņai – Geidai par brīnišķīgo sadarbību un režisorei Dzintrai Kukšai par aizdotajiem izteiksmīgajiem izrādes tērpiem!

visa radošā kolektīva vārdā

režisore Marika Čerņavska

DIREKTORA KAUSS 2016

Šī gada 12.maijā, kā jau katru gadu, mūsu skolā norisinājās Direktora kausa izcīņa strītbolā.

Sīvā cīņā uzvaru guva viesi no Rīgas Lietuviešu vidusskolas, otrajā vietā atstājot komandu “DEAF POWER” – 11. n klases skolēnus.
Trešajā vietā komanda no 10.n klases “DEAF WARRIORS” !!

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem, kā arī īpašs paldies fotogrāfiju autoriem :) !

Uz tikšanos nākamajā gadā!

Līgavu medības Valmierā!

13106703_1066239830081646_64215822_o1

22.un 23.aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā notika IX Latvijas Bērnu un jauniešu teātru festivāls “…un es iešu un iešu …” , kurā piedalījās arī mūsu skolas integratīvā grupa ALIAS ar izrādi “Līgavu medības”.
Izrādes dalībnieki saņēma atzinību par saliedētāko aktieru ansambli un rekomendāciju piedalīties teātru parādē Liepājā. Daudz labu vārdu žūrija izteica par sirsnīgo un enerģisko spēli, skaisto zīmju valodu, labo mūziku un ļoti labām, izrādes saturā iekļautām dejām, kā arī par radošu darbu ar priekšmetiem. Izskanēja arī kritika par atsevišķu aktieru pārspīlētu un pašmērķīgu darbošanos. Tika izteikts ierosinājums vairāk izrādē izmantot bungas ne tikai kā rekvizītus, bet mūzikas instrumentus.

Režisore Marika Čerņavska saka lielu paldies aktieriem, izrādes tehniskajam personālam un visiem pedagogiem, kuri palīdzēja izrādes tapšanā un motivēja jauniešus tajā piedalīties.

Jūnija sākumā tiekamies Liepājā, skolu teātru parādē!