SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2016./2017.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Kad dators izslēgts un telefons kluss…

2017.gada 12.aprīlī Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas zālē notika integratīvais sarīkojums „Kad dators izslēgts un telefons kluss…”, kurā piedalījās Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas, Rīgas 1.speciālā internātpamatskolas, SIVA koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas, Rīgas Mūzikas internātvidusskolas, Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas interešu izglītības kolektīvi, kā arī K/C Rītausma  un SAC Kalnciems jauniešu grupas.

Viens no pasākuma mērķiem bija veidot labvēlīgu vidi komunikācijai starp jauniešiem ar dažādām  speciālām vajadzībām un viņu vienaudžiem, tādējādi paplašinot integrācijas jēdziena izpratni un popularizējot iekļaujošās izglītības ideju. Kā uzrunā koncerta dalībniekiem teica sarīkojuma viesis mūziķis Renārs Kaupers, katrs priekšnesums bija īpašs, jo tas nāca no sirds.

Sarīkojuma aicinājums – izslēgsim  savas viedierīces, paskatīsimies viens otram acīs un ieklausīsimies otra teiktajā, pilnībā attaisnojās. Pasākuma dalībnieki ne tika demonstrēja savus priekšnesumus, bet dziedāja  un dzīvoja līdzi visiem koncerta dalībniekiem, sarīkojuma noslēgumā vienojoties kopdziedāšanā ar Renāru Kauperu un koncerta publiku.

Paldies visiem, kas piedalījās, klausījās, organizēja un atbalstīja. Paldies SIVA koledžai un fotogrāfei AgnessB par skaistajām fotogrāfijām! Īpašs paldies par atbalstu Baltijas Bērnu fondam!

Saki NĒ naida runai!

7. aprīlī Rīgas Raiņa 8. vakara/maiņu vidusskolā notika nodarbība “Saki NĒ naida runai!”, kuru vadīja Latvijas Cilvēktiesību centra pārstāvji sadarbībā ar biedrību “Līdzdalības platforma”. Projektu atbalsta Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Projekta mērķis ir celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējam uz neiecietības, īpaši naida runas izpausmēm, tādējādi
veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.
Apmācībās piedalījās Raiņa vakarskolas 12. klašu jaunieši un vidusskolēni ar dzirdes
traucējumiem. Līdz ar to nodarbība ne tikai papildināja jauniešu izpratni un zināšanas tolerances un cilvēktiesību jautājumos, bet arī deva iespēju sadarboties dzirdīgiem un nedzirdīgiem skolēniem, tādējādi pilnveidojot jauniešu saskarsmes un sadarbības prasmes. Nodarbība notika izmantojot neformālās izglītības metodes, aktīvi iesaistot jauniešus līdzdarboties.

15. Nedzirdīgo jauniešu dzejas konkurss austrumu noskaņās

Raiņa vakarskolas zālē 15. februārī norisinājās 15. gadskārtējais nedzirdīgo jauniešu dzejas konkurss, kas šogad bija veltīts  persiešu dzejniekam Omāram Haijamam.

Mūsdienās bēgļu un patvēruma meklētāju problemātika ir aktuāla visā pasaulē, tiek runāts par bēgļu integrāciju, multikultūras veidošanos, dažādu kultūru atšķirībām. Austrumu kultūra kopā ar patvēruma meklētājiem šogad ienākusi arī mūsu skolā.

Konkursa īpašais viesis bija LU Āzijas studiju programmas vadītājs profesors Jānis Priede, kurš bija arī konkursa žūrijā.  Skolēnu priekšnesumus vērtēja  arī konkursa iniciatore – žūrijas priekšsēdētāja Inese Immure, Raiņa vakarskolas skolotāja , lietišķās etiķetes speciāliste Gunta Krasta, LNS Rehabilitācijas centra pārstāve Brigita Lazda, teātra skolotāja Santa Kušķe.

Konkursantu prasmes Omāra Haijama dzejas vārsmas pārvērst zīmju valodā tika vērtētas gan pēc tehniskā izpildījuma, gan emocionālā iespaida. Šogad visaugstāko žūrijas vērtējumu ieguva Guna Pelse (12. klase), bet 2. vietu ieguva Diāna Stapkeviča (11. kl.) un Viktors Ķuzis (11. kl.), 3. vietu – Evija Veidemane (12. kl.) un Jurijs Kaliberda (10. kl.). Savukārt skatītāju simpātiju un LNS Jauniešu centra simpātiju balvas ieguva Viktors Ķuzis.

Konkursa noslēgumā klātesošos priecēja indiešu dejotāja no deju studijas “Bharata”. Bija jūtams, ka indiešu mudrām (roku un pirkstu kustībām) ir pārsteidzoša saikne ar nedzirdīgo zīmju valodu.

Paldies par šī pasākuma realizāciju saku veselai komandai, un tā bija: Jolanta Znotiņa, Mārīte Mežsarga, Laura Zeltiņa, Laura Cukmača, Linda Gaile, Lelde Akmene, Aija Kārkliņa, Marija Nore, Ieva Liepa u.c. Paldies arī ģenerālmēģinājuma žūrijas pārstāvjiem: Danai Kalpiņai – Geidai, Elfai Zariņai un Lilitai Loginai.

Nedzirdīgo klašu audzinātājs: Ivars Kalniņš

Foto no konkursa –

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”

2017. gada februārī mūsu skolas meitenes piedalījās vokālajā konkursā “Balsis 2017” un ieguva II pakāpes diplomu. Paldies meitenēm un skolotājām –  Montai Zaļkalnei un Dainai Cukurai – Akmenei!

Video no konkursa –

Nedzirdīgo klašu skolēni apmeklē Anatomijas muzeju

Nedzirdīgie skolēni 25. janvārī bija vieni no pēdējiem Anatomijas muzeja apmeklētājiem, jo drīzumā to uz remonta laiku slēgs.
Muzejā skatāmi ļoti veci un baisi eksponāti, bet šī apmeklējuma mērķis bija skolēniem dot iespēju reāli ieskatīties cilvēka organisma uzbūvē un vieglāk izprast, kā vienotā sistēmā darbojas visas tā sastāvdaļas, cilvēkam dzīvam esot.

Gids saistoši un kodolīgi izstāstīja, kāpēc katrs cilvēka orgāns ir tik svarīgs un būtisks savā vietā. Viņš uzsvēra, cik nozīmīga ir skeleta pareiza attīstība, ķermeņa stājas un mugurkaula saudzēšana. Redzot iekšējo orgānu bojājumus smēķēšanas, alkohola un narkotiku postošās ietekmes rezultātā, skolēniem bija ko padomāt par savu pašu attieksmi un rīcību ikdienā. Ar vārdiem vien pārliecināt reizēm ir grūti, un šoreiz bija izvēlēts efektīvs veids – parādīt jauniešiem formalīnā ievietotos postošo vielu ietekmē bojātos cilvēka orgānus.

Veselīgs dzīvesveids, pareizs uzturs un ūdens lietošana ir ļoti nozīmīgi faktori, kas veicina visu cilvēka orgānu pilnvērtīgu un ilglaicīgu darbību. Redzētais rosina padomāt par to, ko darīt, lai jau no jaunības dienām katrs saudzētu savu veselību kā lielāko vērtību dzīvē.

Rakstu sagatavoja 10. – 12. n klašu audzinātājs Ivars Kalniņš.