SMS

Stundu saraksts pirmdienai, 7.septembrim

pirmdiena

Stundu saraksts pirmdienai, 7.septembrim

Pagaidu stundu saraksts 3.un 4.sept.

pagaidu.st.saraksts

 

Pagaidu stundu saraksts 3.un 4.sept. (PDF formāts)

1. septembris

Norises laiki:

pl. 11.00 rīta maiņai un

pl. 18.00 vakara maiņai.

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2015./2016.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Informācija par dokumentu pieņemšanu:

 No 17.08.2015.-31.08.2015. – dokumentus var iesniegt:

Pirmdienās no 10.00-19.00;

Otrdienās no 10.00-19.00;

Trešdienās no 10.00-19.00;

Ceturtdienās no 10.00-19.00;

Piektdienās no 10.00-19.00.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Vispārējo vidējo izglītību iespējams apgūt divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā iespējams apgūt eksaktos priekšmetus – fiziku, ķīmiju un bioloģiju, un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā piedāvājam dabaszinības un kultūrizglītības priekšmetus.

Vispārējās pamatizglītības programmu iespējams apgūt 7.-9.klases apjomā.

 

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja mācīties gan speciālajā vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem neklātienē, gan integrēti apgūt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas. Skolēniem no Latvijas reģioniem mācības tiek organizētas sesiju veidā vienu nedēļu mēnesī. Mācību laikā tiek apmaksāta uzturēšanās dienesta viesnīcā. Mācību stundās visās programmās tiek nodrošināts surdotulka atbalsts.

 

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi. Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

 

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.

 

 

Kancelejas pieņemšanas laiki no24.08.2015. – 31.08.2015.

Kancelejas pieņemšanas laiki 

no 24.08.2015. – 31.08.2015.:

Pirmdien (24.08.2015.) 16:00 – 18:00;

Otrdien (25.08.2015.) 18:00 – 20:00;

Trešdien (26.08.2015.) 18:00 – 20:00;

Piektdien (28.08.2015.) 10:00 – 12:00;

Pirmdien (31.08.2015.) 10:00 – 12:00.