SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2016./2017.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Nedzirdīgo klašu skolēni apmeklē Anatomijas muzeju

Nedzirdīgie skolēni 25. janvārī bija vieni no pēdējiem Anatomijas muzeja apmeklētājiem, jo drīzumā to uz remonta laiku slēgs.
Muzejā skatāmi ļoti veci un baisi eksponāti, bet šī apmeklējuma mērķis bija skolēniem dot iespēju reāli ieskatīties cilvēka organisma uzbūvē un vieglāk izprast, kā vienotā sistēmā darbojas visas tā sastāvdaļas, cilvēkam dzīvam esot.

Gids saistoši un kodolīgi izstāstīja, kāpēc katrs cilvēka orgāns ir tik svarīgs un būtisks savā vietā. Viņš uzsvēra, cik nozīmīga ir skeleta pareiza attīstība, ķermeņa stājas un mugurkaula saudzēšana. Redzot iekšējo orgānu bojājumus smēķēšanas, alkohola un narkotiku postošās ietekmes rezultātā, skolēniem bija ko padomāt par savu pašu attieksmi un rīcību ikdienā. Ar vārdiem vien pārliecināt reizēm ir grūti, un šoreiz bija izvēlēts efektīvs veids – parādīt jauniešiem formalīnā ievietotos postošo vielu ietekmē bojātos cilvēka orgānus.

Veselīgs dzīvesveids, pareizs uzturs un ūdens lietošana ir ļoti nozīmīgi faktori, kas veicina visu cilvēka orgānu pilnvērtīgu un ilglaicīgu darbību. Redzētais rosina padomāt par to, ko darīt, lai jau no jaunības dienām katrs saudzētu savu veselību kā lielāko vērtību dzīvē.

Rakstu sagatavoja 10. – 12. n klašu audzinātājs Ivars Kalniņš.

Tikšanās ar Svenu Kuzminu

26. janvārī pie 12AB klases viesojās rakstnieks, mākslinieks un etīžu teātra NERTEN aktieris un režisors, kā arī mūsu skolas absolvents Svens Kuzmins.
Jau iepriekš skolēni literatūras stundās bija iepazinušies ar rakstnieka debijas stāstu krājumu “Pilsētas Šamaņi”. Skolēniem tika dota lieliska iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus gan par lasītajiem stāstiem, gan par rakstnieka karjeru un profesiju, kā arī iepazīties ar skolas laika atmiņām.
Šī tikšanās iezīmē skolas deviņdesmit gadu jubilejas svinības. Paldies Svenam Kuzminam par ierašanos un skolotajai Mārītei Mežsargai par tikšanās organizēšanu.

Novēlam visiem gaišus un priecīgus Ziemassvētkus!

Kā jau katru gadu, tuvojoties Ziemassvētkiem, Raiņa skolas skolēni, absolventi un pedagogi viesojas Anglikāņu baznīcā, lai sniegtu koncertu draudzes Senioriem.

Video no koncerta – Raiņa skolas vokālais ansamblis – Debesis ir tuvu klāt

Ziemassvētki

Sveicam Latviju svētkos!

ALIAS Londonā (video)

No 29. septembra līdz 3. oktobrim Londonā viesojās Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas jauniešu integratīvā grupa “Alias”, kas Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas ietvaros sniedza divus koncertus Londonā.

Jaunieši koncertēja St. Sepulchre – without – Newgate Church un EiropasRekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB). Koncertus apmeklēja gan Latvijas un ārvalstu vēstniecību darbinieki, gan dzirdīgi un nedzirdīgi klausītāji. Koncertu Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB) ar savu klātbūtni un uzrunu pagodināja Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotajā vēstniece Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Baiba Braže.