SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Uzmanību!

Sākoties jaunajam mācību semestrim, ir izmaiņas stundu un konsultāciju sarakstā. Izmaiņas skatīt šeit –

 

 

Stundu saraksts

Konsultāciju grafiks

 

 

Lai visiem gaiši un priecīgi svētki!

 

Video no  labdarības koncerta SAC “Mežciems”

 

 

Skolotāju pieredze darbā ar jauniebraucējiem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļa un Latviešu valodas aģentūra šī gada 7. decembrī Rīgas Centra rajona skolotājiem organizēja semināru „Ieguvumi un izaicinājumi darbā ar jauniebraucējiem”.

Sveicam Latviju dzimšanas dienā!

UZMANĪBU!

No 21. novembra mainīts stundu saraksts!

Izmaiņas stundu sarakstā var apskatīt šeit – http://www.rskola.lv/stundu-saraksts/