SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Dzīvnieku brīvība

Dzivnieku tiesibas

Visticamāk, mēs visi piekrītam, ka dzīvniekiem pienākas viņu vajadzībām atbilstoša dzīve un, ka nevajadzētu viņiem kaitēt un radīt ciešanas bez nopietna iemesla. Jau maziem bērniem tiek mācīts, ka dzīvnieki spēj just, ka viņi uztver pasauli, tiecas pēc vienām lietām un izvairās no citām.

Tie, kuru mājās ir kāds suns vai kaķis, noteikti ir pamanījuši, ka šī būtne ir personība ar savām rakstura īpatnībām, kas viņu atšķir no citiem. Taču vienlaikus neskaitāmi dzīvnieki visā pasaulē tiek audzēti kā “noderīgas lietas”, viņi tiek nošķirti no savām ģimenēm, pakļauti ciešanām un pat nonāvēti apšaubāmu iemeslu dēļ… Ko mēs varam darīt, lai veicinātu labestību un cieņu pret dzīvniekiem?

Otrdien, 9. maijā, plkst. 13.30 Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas 28. telpā notiks lekcija, ko vadīs organizācijas “Dzīvnieku brīvība” pārstāvis Sandris Ādminis.

Skatoties foto un video materiālus uzzināsiet aizraujošus atklājumus par dzīvniekiem, viņu uzvedību, spējām un emocijām, kā arī par vegānismu – pasaules skatījumu, kurā dzīvnieki ir mūsu līdzgaitnieki šajā pasaulē, pret kuriem ar patiesu cieņu. Vairāk par to visu – lekcijā! Pēc tās atvēlēsim laiku arī jautājumiem un diskusijai.

Comments are closed.