SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Dažādi dokumenti

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas veicamie pretkorupcijas pasākumi 2017.gadam (PDF)

Mācību grāmatas (PDF)

gramatas