SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas (PDF)

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF formātā)