SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Mūsu skolotāji VVBIS – AC

Šī gada oktobra sākumā mūsu skolotāji viesojās Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā, lai tur notiekošajā seminārā papildinātu zināšanas, kas noderīgas darbam ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem skolēniem.

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA SKOLU REITINGS

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA SKOLU REITINGS

Zinību diena

1. septembris

pl. 11.00 rīta maiņai un

pl. 18.00 vakara maiņai.

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018.mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

 

Vispārējo vidējo izglītību iespējams apgūt divās programmās: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā iespējams apgūt eksaktos priekšmetus – fiziku, ķīmiju un bioloģiju,  un vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā, kurā piedāvājam  dabaszinības un kultūrizglītības priekšmetus.

Vispārējās pamatizglītības programmu iespējams apgūt 7.-9.klases apjomā.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja mācīties gan speciālajā vispārējās vidējās izglītības programmā izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem neklātienē, gan integrēti apgūt vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas. Skolēniem  no Latvijas reģioniem mācības tiek organizētas sesiju veidā vienu nedēļu mēnesī. Mācību laikā tiek apmaksāta uzturēšanās dienesta viesnīcā. Mācību stundās visās programmās tiek nodrošināts surdotulka atbalsts.

 

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga) pakalpojumi. Piedāvājam  iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

 

Brīvajā laikā aicinām  piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā, projektos un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

No 16.08.2017.-31.08.2017. – dokumentus var iesniegt:

Pirmdienās no 10.00-20.00;

Otrdienās no 10.00-20.00;

Trešdienās no 10.00-20.00;

Ceturtdienās no 10.00-20.00;

Piektdienās no 10.00-20.00.

Tālrunis 67311545, 67311546

Skolas 90 gadu jubilejai veltīts salidojums

Piektdien, 2017.gada 9.jūnijā plkst.19.00 Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas absolventi tiek mīļi aicināti uz skolas 90.gadu jubilejai veltīto salidojumu skolas telpās Rīgā, Kr.Barona ielā 71.

Līdzi jāņem atmiņu stāsti par skolas gadu notikumiem, labs garastāvoklis un groziņš.

Reģistrācijas anketa

 

Lai pasākums izdotos, absolventi var brīvprātīgi un labprātīgi ziedot pasākuma organizēšanai ziedojumu kontā:

Saņēmējs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Rīgas Raiņa 8.vakara       (maiņu) vidusskola)

Adrese: Kr.Valdemāra iela 5, Rīga

Reģ. Nr. 90000013606

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konta Nr. LV32NDEA 0081000016040

SWIFT kods : NDEALV2X

Mērķis: 2017.gada 9.jūnija pasākuma organizēšanai