SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Lai visiem gaiši un priecīgi svētki!

 

Video no  labdarības koncerta SAC “Mežciems”

 

 

Skolotāju pieredze darbā ar jauniebraucējiem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļa un Latviešu valodas aģentūra šī gada 7. decembrī Rīgas Centra rajona skolotājiem organizēja semināru „Ieguvumi un izaicinājumi darbā ar jauniebraucējiem”.

Sveicam Latviju dzimšanas dienā!

UZMANĪBU!

No 21. novembra mainīts stundu saraksts!

Izmaiņas stundu sarakstā var apskatīt šeit – http://www.rskola.lv/stundu-saraksts/

Raiņa vakarskola – labākā vakarskola DA fonda skolu reitingā!

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitings ir projekts, kura mērķis ir izveidot objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu (pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem). Dalībnieki ir visas Latvijas skolas, kurās realizē vidējo izglītību. Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē katru mācību priekšmetu un skolas kopvērtējumā. Vērtē sekojošus mācību priekšmetus – latviešu valoda, matemātika, angļu valoda dabas zinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija), vēsture.

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola ieguvusi augstāko vērtējumu starp vakarskolām un kopvērtējumā  ierindojas 16. vietā starp Latvijas mūzikas un mākslas skolām, tālmācības un vakara (maiņu) skolām, tehnikumiem (koledžām), arodvidusskolām.