SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Pašnovērtējuma ziņojums (PDF formātā)