SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

2018./2019. mācību gada 1. semestrī

17. – 21. septembris

15. – 19. oktobris

12. – 16. novembris

17. – 21. decembris