SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2017./2018. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

Mācību sesijas skolēniem ar dzirdes traucējumiem 2017./2018.m.g.

1.pusgadā

18. – 22. septembris

16. – 20. oktobris

6. – 10. novembris

18. – 22. decembris