SMS

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

2017./2018. mācību gada 2. semestrī

22.– 26.janvāris

19. – 23.februāris ( 21.02. – dzejas konkurss)

5. – 9. marts (9.03. žetonu vakars)

16. – 20. vai 23. – 27.aprīlis /paziņos atsevišķi/

14. – 18. maijs (17.05. – strītbola turnīrs)