Aktuālā informācija

Konstultācijas pirms valsts pārbaudes darbiem:

12. klase:

Mācību priekšmets

Skolotājs

Laiks

Vieta

Matemātika
(optimālais līmenis)

E.Rupmeja

30.05, otrdiena

12.10 – 13.40

21.kab.

Matemātika
(optimālais līmenis)

E.Rupmeja

31.05, trešdiena

11.00 – 13.00

B, zāle

Angļu valoda
(optimālais līmenis)

I.Jansone-Pīlāce

2.06, piektdiena

12.00 – 13.30

38.kab

Angļu valoda
(augstākais līmenis)

I.Jansone-Pīlāce

2.06, piektdiena

10.00 – 11.50

38.kab

Kultūra un māksla
(augstākais līmenis)

A.Kārkliņa

13.06, otrdiena

10.00 -12.00

33.kab.

Vēsture
(augstākais līmenis)

M.Mikulāns

15.06, ceturtdiena

10.00 -12.00

27.kab.

Par citām konsultācijām nepieciešamības gadījumā vienoties individuāli ar attiecīgo skolotāju.

9.klase:

Mācību priekšmets

Skolotājs

Laiks

Vieta

Matemātika
9.a, 9.b, 9.c

M.Kozlova

2.06, piektdiena

9.30 – 11.00

B zāle

Matemātika
9.a, 9.b, 9.c

M.Kozlova

5.06, pirmdiena

9.30 – 11.00

B zāle

Par citām konsultācijām nepieciešamības gadījumā vienoties individuāli ar attiecīgo skolotāju.

Aicinām mācīties mūsu skolā no 1. līdz 12. klasei!

Rīgas Raiņa vidusskola 2023./2024. mācību gadā aicina mācīties dažādās izglītības programmās no 1. līdz 12. klasei!

Pamatizglītības posmā piedāvājam iekļaujošu vidi skolēniem ar dažādām mācību vajadzībām, tajā skaitā mācīšanās traucējumiem.  Visiem skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt dažādas humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

Speciālās izglītības programmā aicinām mācīties skolēnus ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot surdotulka atbalstu katrā mācību stundā.

Strādājošiem jauniešiem, skolēniem pēc ilgāka mācību pārtraukuma, sportistiem, jaunajām māmiņām un citiem interesentiem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vai tālmācības elementu izmantošana, piedāvājam mācības neklātienes izglītības programmās gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības pakāpē.

Skola piedāvā mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Mācības tiks organizētas divās ēkās: Kr. Barona ielā 71 un Avotu ielā 44.

Pretendentu reģistrācija mācībām Rīgas Raiņa vidusskolā no 23. maija:

1. klasē – katru dienu no 10.00 līdz 12.00 Avotu ielā 44, tālr. 29632517

2. – 12. klasē – otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00 un no 16.00 līdz 18.00. Kr. Barona ielā 71 (ieeja no pagalma)*

*Šajā laikā pieejami surdotulka pakalpojumi, kā arī  iespējams informāciju precizēt pa tālr. 67311545

Nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecinājums par iepriekš iegūto izglītību (liecība, sekmju izraksts no profesionālās izglītības iestādes, apliecība par pamatizglītību)
  • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar likumiskajiem pārstāvjiem.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv vai zvaniet 67813600

DIREKTORA KAUSS 2023

Spītējot laikapstākļiem, Rīgas Raiņa vidusskolā 16. maijā norisinājās Direktora kauss strītbolā! 🏆
Programmā bija jauniešu 3:3 strītbola sacensības (piedalījās 6 komandas), soda metienu un trīspunktu metienu konkursi zēniem un meitenēm. 🏀
Komanda “Vienradži” – Edīte Ķuze, Kristofers Kraze, Mudīte Balgalve un Alens Āre – godam izcīnīja III vietu. “Melnie banāni” – Roberts Ozols, Hugo Urtāns, Dagnis Zeltiņš un Germans Kovalenko – ieguva II vietu. Savukārt galvenie čempioni, kuri ieguva I vietu, ir komanda “3 klauni” – Vilis Dons Blumbergs, Aleksejs Pasičniks un Andrejs Jeremejevs! 🥇
Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja, kā arī sakām milzīgu paldies skolotājam Ivaram Sproģim un mūsu absolventei Ievai – Annai Gulbei! 🙌✨

Jau gaisā smaržo pavasar’s!

Ar sirsnīgu koncertu “Jau gaisā smaržo pavasar’s” 12.maijā sezonu noslēdza Rīgas Raiņa vidusskolas muzikālie kolektīvi.
Visus klātesošos ar skanīgām pavasara dziesmām priecēja pirmās klases ansamblis. Mazie dziedātāji, kuri kopā muzicē tikai kopš janvāra, papildināja savu uzstāšanos ar atraktīvām kustībām un dažādiem skaņurīkiem.
Pamatskolas ansambļa meitenes šajā sezonā iestudējušas divas koncertprogrammas un bija pieredzējušākās koncerta dalībnieces. Viņu izpildījumā skanēja gan pavasara dziesmas un veltījums māmiņām, gan latviešu tautas dziesmu apdares, bet sauli, zemi un sevi meitenes zīmju valodā izdziedāja kopā ar publiku.
Vidusskolas vokālā grupa jaunā sastāvā klausītājos radīja maģisku atmosfēru, izpildot M.Upmanes – Holšteines un Jāņa Strazda dziesmas ar Imanta Ziedoņa dzeju. Muzikālos priekšnesumus papildināja melodeklamācijas grupas meitenes.
Paldies skolotājiem Renātei Stumbergai, Montai Sležei-Zaļkalnei, Agnesei Vilcānei un Rūdolfam Ozolam par ieguldīto darbu!


Dzejas konkurss zīmju valodā

23. martā Rīgas Raiņa vidusskolā notika tradicionālais dzejas konkurss, kurā jaunieši dzeju interpretē zīmju valodā. Šogad konkurss notika jau 21. reizi un bija veltīts Imanta Ziedoņa daiļradei, atceroties dzejnieka 90. dzimšanas dienu.

Konkursā piedalījās Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas un Rīgas Raiņa vidusskolas skolēni. Jauniešu sniegumu vērtēja kompetenta žūrijas komisija, kurā bija ne tikai zīmju valodas speciālisti un radošo jomu pārstāvji, bet arī viesis no Francijas – Chekina Mungabio Bantsimba.

Sarīkojumu ar latviešu tautasdziesmām un melodeklamācijām ar Imanta Ziedoņa dzeju papildināja gan konkursa dalībnieki, gan Rīgas Raiņa vidusskolas pamatskolas ansamblis, noslēgumā skatītājus, dalībniekus un līdzjutējus apvienojot kopīgā muzikālā priekšnesumā.

Konkursā pirmo vietu un skatītāju simpātiju balvu ieguva Kate Mostova (Rīgas Ēbelmuižas pamatskola), otrajā vietā Romans Bušmenkovs (Rīgas Raiņa vidusskola), bet trešo vietu dalīja Evelīna Sondere (Rīgas Ēbelmuižas pamatskola) un Armands Zeimulis (Rīgas Raiņa vidusskola).

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu! Īpaši pateicamies katram, kas atvēlēja savu laiku un uzmanību, lai iesaistītos žūrijas darbā un novērtētu skolēnu sniegumu! Paldies mūsu skolotājam Jānim Haļzovam par fotogrāfijām!