Aktuālā informācija

UZMANĪBU!

Lūdzam sekot aktuālajam stundu sarakstam un izmaiņām e-klasē!

Informācija par VPD

12. martā Ministru kabinets / Government of Latvia apstiprinājis grozījumus noteikumos, mainot centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību matemātikā un bioloģijā norises datumus, kā arī monitoringa darbu fizikā un ķīmijā norises datumus.
Vidusskolas vispārīgā un optimālā līmeņa matemātikas eksāmens pārcelts uz agrāku laiku – 10. jūniju, savukārt matemātikas augstākā līmeņa eksāmens – uz 10. jūniju (pirmā un otrā daļa) un 11. jūniju (trešā un ceturtā daļa). Tā kā vidējās izglītības centralizētos eksāmenus matemātikā kārto liels skaits skolēnu, operatīvākai eksāmenu vērtēšanas īstenošanai tie no 13. un 14. jūnija pārcelti uz 10. un 11. jūniju. Savukārt 13. jūnijā (rakstu daļa) un 14. jūnijā (praktiskā daļa) notiks augstākā līmeņa bioloģijas eksāmens.
Lai pēc iespējas mazāk traucētu pārējo skolēnu mācību procesu, visi optimālā līmeņa monitoringa darbi – fizikā, ķīmijā vai bioloģijā (pēc izvēles) par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks vienā dienā – 24. aprīlī, bet skolēni, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ monitoringa darbu šajā dienā kārtot nevarēs, to varēs izdarīt 8. maijā.
1. jūlijā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā tiks uzsākta sertifikātu par pamatizglītību izsniegšana, tādēļ iepriekš noteiktais papildu norises laiks augstākā līmeņa programmēšanas tiešsaistes eksāmenam pārcelts uz 2. jūliju. Savukārt 1. jūlijā noteikts papildu norises laiks augstākā līmeņa eksāmenam ķīmijā tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs to kārtot plānotajā laikā.
Valsts izglītības satura centrs par plānotajām izmaiņām jau informējis izglītības iestādes un pašvaldību izglītības pārvaldes. Grafiks ar visiem valsts pārbaudes darbu norises laikiem un korekcijām tajos publicēts Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē www.visc.gov.lv

Dzejas konkurss 2024

Visi laipni gaidīti 22. dzejas konkursā zīmju valodā, kas šogad veltīts Māras Zālītes daiļradei!

Pasākums notiks 2024. gada 21. martā plkst. 14.00 Rīgas Raiņa vidusskolas zālē.

Lepojamies!

Sveicam 9.b klases skolnieci Rūtu Kaptjugu ar Rīgas domes apbalvojumu “Rīgas skolēns 2023”!

6. februārī svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” sumināja Rīgas pašvaldības skolu labākos skolēnus 2023. gadā. Nominācijā “Par labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem” Rīgas domes Pateicības rakstu saņēma mūsu skolas 9.b klases skolniece Rūta Kaptjuga. Pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” notika pirmo reizi, un ikvienai Rīgas pašvaldības skolai bija iespēja izvirzīt vienu skolēnu, kura sasniegtais un paveiktais personīgā izaugsmē un skolas attīstībā būtu novērtējams ar pašvaldības apbalvojumu.

Karjeras nedēļa 2023

No 16. līdz 20. oktobrim visā Latvijā jau 11. reizi norisināsies #KarjerasNedēļa, kuras tematika šogad ir “Tavs prasmju portfelis”! Nedēļas garumā daudzveidīgos un izzinošos pasākumos skolēni, pedagogi un vecāki atklās prasmju daudzveidību un to nozīmi personīgajā un profesionālajā izaugsmē.

Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30 aicinām pievienoties tiešsaistes nodarbībai “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam” Tavai karjerai un Valsts izglītības aģentūras Facebook kontos. Nodarbību vadīs Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle.

Tiešraidei būs pieejams surdotulkojums.

Nodarbībā būs iespēja uzzināt par pieprasītākajām prasmēm un to lomu ikviena cilvēka dzīvē, atklājot šī brīža darba tirgus izaicinājumus. Dalībnieki varēs izvērtēt savas prasmes un uzzināt par piemērotākajām pieejām to pilnveidošanai.

Lekcijai īpaši aicināti pievienoties pedagogi un vecāki, lai uzzinātu, kā nostiprināt karjerai un dzīvei noderīgās prasmes un palīdzēt tās attīstīt bērniem un jauniešiem.

Vairāk informācijas meklē:

http://www.facebook.com/TavaiKarjerai

https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela-2023