Skolēnu ievērībai!

No 23. novembra mainīts stundu saraksts –
https://www.rskola.lv/stundu-saraksts

Saites uz Zoom stundām tiks nosūtītas e-klases pastā!

Ja rodas jautājumi par mācību procesu vai mācību saturu, sazinieties ar saviem klašu audzinātājiem vai mācību priekšmetu skolotājiem e-klasē.

Sveiciens Latvijas svētkos!

Attēls: interneta resursi (topraksti.lv)

Ievērosim piesardzību!

 

Starptautiskā zīmju valodu diena

Starptautiskajā zīmju valodu dienā Rīgas Raiņa vidusskolas 10. klašu dzirdīgie un nedzirdīgie skolēni kopā ar Latvijas Mākslas akadēmijas studentēm meklē risinājumus kopīgai saziņai.

 

1. septembrī tiekamies!

Pl. 11:00

10. klase 32. kab. skolotāja Monta Zaļkalne

11. klase 27. kab. skolotāja Ilārija Karavaičika

12. klase 12. kab. skolotāja Mārīte Mežsarga

Pl. 13:00

8.-9. klase 24. kab. skolotāja Ieva Jansone-Pīlāce

9. klase 28. kab. skolotāja Gunta Krasta

Pl. 18:00

10. klase 33. kab. skolotāja Monta Zaļkalne

11. klase 21. kab. skolotāja Ilārija Karavaičika

12. klase 13. kab. skolotāja Mārīte Mežsarga

10.n-12.n klasēm pirmā sesija no 21.09.2020.

 

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 

Stundu laiki 2020. septembrī 10.-12. klasei (rīta maiņa) no pl.8.30-12.55

 

Stundu laiki 2020. septembrī 8.-9. klasei no pl. 13.00-16.40

 

Stundu laiki 2020. septembrī 10.-12. klasei (vakara maiņa)no pl. 16.45-21.10

 

 

Konsultācijas notiek pēc ar rīkojumu apstiprināta konsultāciju grafika. Skolēnam pirms konsultācijas apmeklējuma izmantojot e-klases pastu jāpiesaka skolotajam konsultācijas apmeklējums, lai varētu ievērot nepieciešamos drošības pasākumus.