Aicinām mācīties mūsu skolā no 1. līdz 12. klasei!

 

Dokumentu pieņemšana:

No 14. jūnija:

Pirmdienās no 16:00 – 19:00
Otrdienās no 10:00 – 13:00
Trešdienās no 16:00 – 19:00
Ceturtdienās no 10:00 – 13:00

Tālrunis uzziņām: 67311545 (dokumentu pieņemšanas laikā)

Lai iestātos skolā nepieciešami sekojoši dokumenti:

Pamatizglītības posmā:

Apzīmogota un parakstīta /arī elektroniski/  liecība no pēdējās izglītības iestādes.

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Vidējās izglītības posmā:

Apliecība par pamatizglītību.

Apzīmogota un parakstīta /arī elektroniski/  liecība vai atzīmju izraksts no pēdējās izglītības iestādes.

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Nepilngadīgajiem skolēniem jāierodas kopā ar vienu no vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem!

Lūdzam ievērot visus noteiktos drošības un distancēšanās ierobežojumus, saistībā ar COVID-19!

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2021./2022.gadā

Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldibas-vidusskolu-kombineta-iestajparbaudijuma-skolenu-uznemsanai-10-klases-rezultati-7337

 

Lūdzam iesniegt iesniegumus mācībām Rīgas Raiņa vidusskolas 10. klasē līdz 16.06.2021. līdz pl. 19.00

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība  Rīgas Raiņa vidusskolā 2021./2022.mācību gadā

 

Projekts „Zīmju valoda kā mākslinieciskās izpausmes līdzeklis un iekļaušanas instruments”

„Zīmju valoda kā mākslinieciskās izpausmes līdzeklis un iekļaušanas instruments”

Projekts  finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektu īsteno Rīgas Raiņa vidusskola,

Rīkojums Nr. Nr. DIKS-21-154-rs, no 25.02.2021.

Projektu realizē Rīgas Raiņa vidusskola.

Projekta realizācijas laiks 1.03.2021. līdz 31.05.2021.

Projekta vispārīgais mērķis:

Mazināt sociālās atstumtības risku jauniešiem ar dzirdes traucējumiem, sekmējot viņu integrāciju izglītībā un iekļaušanos sabiedrībā, stiprinot nedzirdīgo un dzirdīgo jauniešu savstarpējo sapratni un sadarbību, nostiprināt latviešu zīmju valodas lietojumu izglītības procesā un plašākā sabiedrībā

Projekta specifiskie mērķi:

  • Pilnveidot un attīstīt esošās iestrādnes, lai izglītības procesu skolā tuvinātu iekļaujošas izglītības kritērijiem, veicinot iekļaušanu un iekļaušanos, mazinot stereotipus un aizspriedumus;
  • Sekmēt neformālās izglītības pieejamību attālināto mācību kontekstā psiholoģiskā diskomforta pakļautajiem jauniešiem, tajā skaitā ar dzirdes traucējumiem;
  • Paaugstināt pedagogu profesionālo kompetenci, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un kapacitāti;
  • Pilnveidot jauniešu ar dzirdes traucējumiem komunikācijas, saskarsmes un sadarbības prasmes, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā;
  • Pilnveidot un uzlabot skolēnu zīmju valodas prasmes, veicinot komunikāciju un sadarbību;
  • Rosināt skolēnus jēgpilnai un atbildīgai karjeras izvēlei;
  • Popularizēt latviešu zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru;
  • Jēgpilna digitālo tehnoloģiju izmantošana un digitālās kompetences pilnveide.

 

Projekta rezultātā pilnveidota izpratne par atšķirīgo, paplašināta

integrācijas jēdziena izpratne un popularizēta iekļaujošās izglītības ideja, zīmju valoda un nedzirdīgo kultūra.

Ir cerība, ka nākotnē projektā iesaistītie jaunieši veicinās komunikāciju un uzlabos informācijas pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, būs darba devēji, kas piedāvās darba vietas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, toleranti vecāki, kas atbalstīs savu bērnu izglītošanos un komunikāciju ar “citādajiem” vienaudžiem visplašākajā nozīmē.

 

Vairāk par projektu: Zīmju valoda kā mākslinieciskās izpausmes un iekļaušanās līdzeklis (PDF)

Lepojamies!

No 8. maija līdz 5. jūnijam mākslas galerijā “Art Pegazs”, Rūpniecības ielā 18, Rīgā norisināsies starpvalstu mākslas konkursa ”Starpmākslu pieredze: Latvija un ASV 1945-1991” 20 finālistu darbu izstāde, starp kuriem ir arī mūsu skolas 12.b klases skolnieka Vitālija Ļevčenko darbs Jūtīgais pieskāriens.

Konkursa dalībnieku uzdevums bija iepazīties ar īpaši izstrādātu izglītojošu materiālu un radīt mākslas darbu, kurā apvienoti ASV un Latvijā dominējošie mākslas stili laikā pēc Otrā pasaules kara līdz Padomju Savienības sabrukumam, attiecīgi – abstraktais ekspresionisms Amerikas Savienotajās Valstīs un sociālistiskais reālisms Latvijas Sociālistiskajā Padomju Republikā.

Konkursam pieteicās 148 Latvijas un Amerikas mākslinieki vecuma grupā no 18 līdz 35 gadiem, no kuriem žūrija izvēlējās 20 finālistus.

Ņemot vērā laikapstākļus un epidemoloģisko situāciju valstī, 15. un 16.maijā plānots mākslas darbus publiskai apskatei izstādīt galerijas “Art Pegazs” āra terasē, Rīgā, Rūpniecības ielā 18.

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/pegazsgalerija/photos/pcb.3932314006882427/3932274236886404.

Apsveicam un lepojamies!

Apsveicam un lepojamies ar mūsu 12.N klases skolnieci Emīliju Balodi, kura ieguvusi 1. vietu starptautiskā Nedzirdīgo modeļu konkursā “Top Model Deaf Woman” kategorijā sievietēm no 18 līdz 35 gadu vecumam. Konkursam bija pieteikušās vairāk kā 1000 dalībnieces, bet Top 25 iekļuva jaunietes no dažādām Krievijas pilsētām, pa vienai dalībniecei no Igaunijas, Zviedrijas, Spānijas un Latvijas.

Stāsta pati Emīlija: “Informācija par konkursu parādījās septembrī un draugi teica, lai piesakos. Sākumā negribēju, jo likās, ka būs ļoti grūti uzdevumi un spēcīgas konkurentes, bet tad nolēmu tomēr pamēģināt ar domu –  kā būs, tā būs. Finālā ieguvu 1. vietu un naudas balvu”

Konkursa rīkotāji finālistēm uzdeva pavisam 14 uzdevumus, trešdienā paziņojot dalībniecēm nedēļas tēmu. Nākamās pirmdienas vakarā Instagram live tiešraidē iesūtītās fotogrāfijas tika apspriestas un katru nedēļu no konkursa tika izslēgtas 2 dalībnieces. Emīlija stāsta, ka fotogrāfijas uzņēmusi pati vai ar ģimenes un draugu atbalstu, īpašs paldies Rihardam Puksim.

Viens no konkursa pēdējiem uzdevumiem pirms fināla, bija īsfilma par mīlestību, tajā redzami arī citi mūsu skolas skolēni un absolventi. “Pašai bija jāizdomā sižets, tika pieaicināts video operators Kristaps Legzdiņš, filmēšana notika lielā aukstumā, visi bija nosaluši, bet vajadzīgais tika paveikts.”

Foto no konkursa: