Aktuālā informācija

Pagaidu stundu saraksts:

Stundas 3.10. 9.abc klasei Barona 71

Stundas 3.10. 10. – 12. klasei Barona 71

Stundas 5.10. 10. – 12. klasei Barona 71

Stundas 6.10. 9.c un 10. – 12. klasei Barona 71

Stundas 7.10. 8. – 12. klasei Barona 71

Pastāvīgais stundu saraksts:

Stundu saraksts nedēļai Avotu 44 (PDF)

PIRMDIENA 1. – 8. klasei Avotu 44

OTRDIENA 1. – 7. un 9.ab klasei Avotu 44

TREŠDIENA 1. – 8. un 9.ab klasei Avotu 44

CETURTDIENA 1. – 8. un 9.ab klasei Avotu 44

PIEKTDIENA 1. – 7. klasei Avotu 44

Uzņemšana 10. klasē!

Rīgas Raiņa vidusskola aicina pieteikties mācībām 10. klasē jauniešus, kuri dažādu iemeslu dēļ nepiedalījās apvienotajā iestājpārbaudījumā skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu un ģimnāziju 10. klasēs.

Mācības neklātienes izglītības programmā dod iespēju apvienot izglītības ieguvi ar algotu darbu, profesionālām sporta un mākslas nodarbībām, nepieciešamības gadījumā izveidojot skolēnam individuālu mācību plānu.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

Mācību stundas klātienē tiks organizētas 4 dienas nedēļā, pārējo laiku atvēlot individuālajām konsultācijām gan tajos mācību priekšmetos, kuros dažādu iemeslu dēļ nepilnīgi tika apgūts mācību saturs iepriekšējā izglītības posmā, gan sniedzot atbalstu vidusskolas kursu apguvei, kā arī mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv vai zvaniet 24246006

Dokumentu pieņemšana mācībām Rīgas Raiņa vidusskolā (Kr. Barona iela 71, Rīga):

Iestājoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo izglītību apstiprinošo dokumentu orģināli.

Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem.

Aicinām mācīties mūsu skolā no 1. līdz 12. klasei!

Rīgas Raiņa vidusskola 2022./2023. mācību gadā aicina mācīties dažādās izglītības programmās no 1. līdz 12. klasei!

Pamatizglītības posmā piedāvājam iekļaujošu vidi skolēniem ar dažādām mācību vajadzībām, tajā skaitā mācīšanās traucējumiem.  Visiem skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt dažādas humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

  • 10. klasē aicinām jauniešus, kuri dažādu iemeslu dēļ nepieteicās apvienotajam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu un ģimnāziju 10. klasēs.
  • 11. un 12. klasē brīvās vietas piedāvājam pretendentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ maina izglītības iestādi, nodrošinot iespēju pēc individuāla plāna apgūt mācību saturu, kas nav bijis iekļauts izglītības programmā iepriekšējā mācību iestādē.

Speciālās izglītības programmā aicinām mācīties skolēnus ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot surdotulka atbalstu katrā mācību stundā.

Strādājošiem jauniešiem, skolēniem pēc ilgāka mācību pārtraukuma, sportistiem, jaunajām māmiņām un citiem interesentiem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vai tālmācības elementu izmantošana, piedāvājam mācības neklātienes izglītības programmās gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības pakāpē.

Skola piedāvā mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Mācības tiks organizētas divās ēkās: Kr. Barona ielā 71 un Avotu ielā 44.

Dokumentu pieņemšana mācībām Rīgas Raiņa vidusskolā (Kr. Barona iela 71, Rīgā):

Iestājoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo izglītību apstiprinošo dokumentu orģināli.

Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv vai zvaniet 24246006

Krāsu nedēļa

No 11. aprīļa līdz 14. aprīlim skolā norisinājās Krāsu nedēļa. Katra šīs nedēļas diena bija veltīta kādai konkrētai krāsai. Klašu skolēni tika aicināti šo krāsu izcelt apģērbā vai aksesuārā.

11. aprīlis – ZILA

12. aprīlis – BALTA/PELĒKA

13. aprīlis – DZELTENA

14. aprīlis – ZAĻA

Visiem skolas skolēniem tika pateikts “garšīgs paldies” un klases, kuras visas nedēļas laikā bija visaktīvākās, saņēma pārsteiguma balvu.

Lai godam nosvinētu Lieldienas, kā arī pavasara iestāšanos, Zaļajā ceturtdienā  skolā  norisinājās jautras un radošas aktivitātes.

Neliels ieskats no 4. klases skolēnu kolektīva un klases audzinātājas E. Zariņas. Ciemos bija atnācis īsts Lieldienu zaķis!

Paldies visiem par piedalīšanos! 

 

Lepojamies!

Latvija gatava startam 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (24th Summer Deaflympics).
Latvijas izlases sastāvā arī mūsu 11. klases skolnieks Kristofers Kraze, kā arī vairāki mūsu skolas absolventi.