18. Nedzirdīgo Dzejas konkurss “Mana tautasdziesma”

Aicinām visus interesentus uz 18. nedzirdīgo jauniešu dzejas konkursu, kura tēma šogad ir “MANA TAUTASDZIESMA”. Konkurss notiks 2020.gada 13. februārī plkst. 14:00 Rīgas Raiņa vidusskolā.

Pasākuma mērķis ir pilnveidot  izpratni par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, lai veicinātu  nedzirdīgu cilvēku un viņu kultūras piederības atzīšanu un pieņemšanu, informējot sabiedrību, veicinot iecietību  un kliedējot valdošos stereotipus.

Pasākuma dalībnieki ir skolēni ar dzirdes traucējumiem, kā arī skolēni, kuri apgūst zīmju valodu.

Pieteikšanās: Informāciju par konkursa dalībniekiem un pavadošajiem pedagogiem lūgums iesniegt līdz 2020.gada 10.februārim elektroniski rrainavsk@riga.lv

Projekta vadītāja: Rīgas Raiņa vidusskolas direktora vietniece Aija Kārkliņa, karklinaaija@inbox.lv, tel.29466502

Comments are closed.