2013. gada decembris

2013. gada decembris

Lai iepriecinātu gados vecos un vientuļos Anglikāņu draudzes cilvēkus, mūsu skolas koris, katru gadu sniedz sirsnīgu

Ziemassvētku koncertu. Šogad koncerta nobeigumā katram koncerta apmeklētājam tika pasniegtas nelielas simboliskas dāvaniņas un apsveikuma kartiņas, kuras sagatavoja mūsu skolas rūķīši.

Šī mazās dāvaniņas pasniegšana izvērtās par sirsnīgu un ļoti emocionālu šī pasākuma kulmināciju. Paldies visiem brīvprātīgajiem, kas sagatavoja dāvaniņas un arī piedalījās to pasniegšanā.