Starptautiskais Komunikāciju institūts (Disseldorfa, Vācija)

21.09.2014. – 27.09.2014. Starptautiskās Komunikācijas institūtā (IIK Disseldorfas filiāle, Vācija) pedagogiem tika attīstītas prasmes veidot mācību materiālus e-mācību vidē Moodle. Apmācības tika veiktas labā kvalitātē.