norplus

NORDPLUS ADULT programmas ietvaros Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā tiek realizēts projekts „Motivēts, radošs un moderns skolotājs – pamats veiksmīgam pieaugušo izglītības procesam”.

Projekta ietvaros izglītības iestāžu pedagogiem ir iespēja:

  • doties uz sadarbības partneru institūcijām, lai iepazītos kā pieaugušo apmācības process tiek realizēts partneru sadarbības institūcijās;
  • apgūtu jaunas mācīšanas metodes, kuras plaši tiek pielietotas partneru institūcijās;
  • praktizēties un pilnveidot savas pedagoģiskās iemaņas partneru izglītības iestādē.

The NORDPLUS ADULT Project Motivated, Creative, and Modern Teacher – the Base of Successful Adult Learning Process is Project based on deliberative, instructional adult educators’ mobilities.

In the frameworks of project participants will be educated in topics related to adult education to make every participator more motivated, creative and modern to improve process of adult education and adultstudents’ benefits. It will be reached by intensive course provided by each project partner who is experienced professional in adult education. Every course consists of th eory, assignments, discussions, observations of lessons and educational work, practising in every partner’s institution.

 

 

Projekta partneri/Project Partners

 

Equality Centre (http://jafn.is)

Rønningen Folk High School (http://www.ronningen.fhs.no)

Arctic Vocational Foundation (Utbildning Nord) (http://www.utbnord.se)

Lithuanian Adult Education  Centers Leaders Association (http://lsmcva.lt)

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola (www.rskola.lv)