Aicinām mācīties mūsu skolā no 1. līdz 12. klasei!

Rīgas Raiņa vidusskola 2024./2025. mācību gadā aicina mācīties dažādās izglītības programmās no 1. līdz 12. klasei!

Pamatizglītības posmā piedāvājam iekļaujošu vidi skolēniem ar dažādām mācību vajadzībām, tajā skaitā mācīšanās traucējumiem.  Visiem skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt dažādas humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

Speciālās izglītības programmā aicinām mācīties skolēnus ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot surdotulka atbalstu katrā mācību stundā.

Strādājošiem jauniešiem, skolēniem pēc ilgāka mācību pārtraukuma, sportistiem, jaunajām māmiņām un citiem interesentiem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vai tālmācības elementu izmantošana, piedāvājam mācības neklātienes izglītības programmās gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības pakāpē.

Skola piedāvā mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Mācības tiks organizētas divās ēkās: Kr. Barona ielā 71 un Avotu ielā 44.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecinājums par iepriekš iegūto izglītību (liecība, sekmju izraksts no profesionālās izglītības iestādes, apliecība par pamatizglītību)
  • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar likumiskajiem pārstāvjiem.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv vai zvaniet 67813600

Dokumentu iesniegšana elektroniski – http://ej.uz/uznemsana-rrv

Dokumentus klātienē pieņemam Krišjāņa Barona ielā 71

Dokumentu pieņemšana jūlijā:

Otrdienās 14.00-17.00

Trešdienās 10.00-13.00

No 14. līdz 23. augustam: 

Katru dienu 10.00 – 17.00

Kancelejas darba laiks – pirmdienās no 10.00 līdz 12.00!

10. klasē uzņemtie skolēni (15.07.2024.):

Svarīgi! Visiem, kuri pārdomā vai izvēlas citu mācību iestādi, skola jāinformē elektroniski – skolas e-pastā – rrainavsk@riga.lv

Comments are closed.