Aktuālā informācija

Rīgas Raiņa vidusskola 2024./2025. mācību gadā aicina mācīties dažādās izglītības programmās no 1. līdz 12. klasei!

Dokumentus pieņemam Krišjāņa Barona ielā 71

Jūnijā: 

Otrdienās 10.00-13.00

Trešdienās 16.00-19.00

Ceturtdienās 10.00-13.00

Jūlijā: 

Pirmdienās 16.00-19.00

Otrdienās 10.00-13.00

Trešdienās 16.00-19.00

Ceturtdienās 10.00-13.00

Pamatizglītības posmā piedāvājam iekļaujošu vidi skolēniem ar dažādām mācību vajadzībām, tajā skaitā mācīšanās traucējumiem.  Visiem skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt dažādas humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

Speciālās izglītības programmā aicinām mācīties skolēnus ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot surdotulka atbalstu katrā mācību stundā.

Strādājošiem jauniešiem, skolēniem pēc ilgāka mācību pārtraukuma, sportistiem, jaunajām māmiņām un citiem interesentiem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vai tālmācības elementu izmantošana, piedāvājam mācības neklātienes izglītības programmās gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības pakāpē.

Skola piedāvā mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Mācības tiks organizētas divās ēkās: Kr. Barona ielā 71 un Avotu ielā 44.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Apliecinājums par iepriekš iegūto izglītību (liecība, sekmju izraksts no profesionālās izglītības iestādes, apliecība par pamatizglītību)
  • Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  • Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar likumiskajiem pārstāvjiem.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv vai zvaniet 67813600

Comments are closed.