Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

Halovīns Raiņa skolā

31. oktobrī notika Rīgas Raiņa vidusskolas skolēnu pašpārvaldes organizētais pasākums “Helovīna filmu vakars 2019!” Sveicam labāko tērpu uzvarētājus – žirafi un asiņaino medmāsu! Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā un arī tiem, kas ieradās! Vairāk foto: https://failiem.lv/u/4ezje9vs

Lasīt tālāk Halovīns Raiņa skolā

Ielogojies nākotnē!

2019. gada 15. oktobrī mūsu skolas pārstāvji piedalījās RD IKSD rīkotajā karjeras nedēļas pasākumā “Ielogojies nākotnē”. Pasākums notika viesnīcā Radisson Blu Latvija. Dzirdējām pieredzes stāstus no dažādu jomu pārstāvjiem – cilvēkiem, kuri darbojas dažādās inovativās profesijās, piemēram, drona pilots, influenceris un citās. Uzzinājām iepriekš nedzirdētus faktus par interneta vēsturi Latvijā un par drošību internetā. Paldies

Lasīt tālāk Ielogojies nākotnē!

Nāc un piedalies!

Projekta “Pink – Colour of Diversity” aktivitātes Itālijā

Mūsu skolas pārstāvji no 28. septembra līdz 4. oktobrim piedalās projekta “Pink – Colour of Diversity” aktivitātēs Bari, Itālijā.

Apsveicam!

Mūsu skolas 11.n klases skolniece Emīlija Balode no 7. līdz 15. jūlijam piedalījās starptautiskajā konkursā “Miss & Misters Deaf International” Sanktpēterburgā un ieguva 3. vietu! Apsveicam!