Aktuālā informācija!

DARBA KĀRTĪBA no 23. marta līdz 12. maijam Mācību priekšmetu skolotāji: Ne vēlāk kā 15 minūtes pirms mācību stundas sākuma, atbilstoši stundu sarakstam e-klasē publicē mācību stundas tēmu, apgūstamo mācību saturu un mājas darbu ar norādītu izpildes termiņu un vērtēšanas kritērijiem. Iesūtītos skolēnu darbus novērtēt ne vēlāk kā līdz nākošajai mācību stundai, atbilstoši darbam pievienotajiem

Lasīt tālāk Aktuālā informācija!

Lepojamies!

Mēs lepojamies ar mūsu skolas 2012. gada absolventi Aneti Lukstiņu – Pīmani, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītāju, ārsta palīdzi. Anetei diendienā no rīta līdz vakaram jāsatiekas ar cilvēkiem, kuriem novērojami Covid-19 simptomi. Viens no Anetes darba pienākumiem ir ņemt paraugus analīzēm, pēc tam jābrauc ierastajos izsaukumos, jo infarktus un insultus neviens nav atcēlis.

Lasīt tālāk Lepojamies!

18. Nedzirdīgo Dzejas konkurss “Mana tautasdziesma”

Aicinām visus interesentus uz 18. nedzirdīgo jauniešu dzejas konkursu, kura tēma šogad ir “MANA TAUTASDZIESMA”. Konkurss notiks 2020.gada 13. februārī plkst. 14:00 Rīgas Raiņa vidusskolā.

Pasākuma mērķis ir pilnveidot izpratni par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, lai veicinātu nedzirdīgu cilvēku un viņu kultūras piederības atzīšanu un pieņemšanu, informējot sabiedrību,

Lasīt tālāk 18. Nedzirdīgo Dzejas konkurss “Mana tautasdziesma”

Aicinām uz skolas teātra izrādi!

Integratīvā nometne “Rūķīši 2020”

No 21. līdz 23.janvārim Sējas pagasta viesu namā “Rūķīši” notika Rīgas Raiņa vidusskolas integratīvā nometne interešu izglītības programmu dalībniekiem. Šogad nometnes galvenais uzdevums bija gatavošanās konkursiem un skatēm, gaidot XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus.

Dienas aizritēja radošā un darbīgā atmosfērā, mūzikas un melodeklamācijas nodarbībām mijoties gan ar sportiskām

Lasīt tālāk Integratīvā nometne “Rūķīši 2020”