Dažādi dokumenti

Piekļūstamības ziņojums: RRV Piekļūstamības ziņojums

Informācija par personas datu apstrādi pieejama tīmekļa vietnē: https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika

2022. gada 4. februārī spēkā stājās jaunais Trauksmes celšanas likums. Atbilstoši tam ir precizētas vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei un trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai – trauksmescelejs.lv