Dzejas konkurss 2022

Pavasarīgās noskaņās marta pēdējā dienā Rīgas Raiņa vidusskolā notika tradicionālais dzejas konkurss jauniešiem ar dzirdes traucējumiem.

Pasākums bija sirsnīgs un prieka pilns ne tikai tāpēc, ka tika atzīmēta konkursa divdesmitā gadadiena, bet galvenokārt tādēļ, ka beidzot bija iespēja iznākt no saviem “burbuļiem”, satikties un brīvi komunicēt ar vienaudžiem, kas ir īpaši svarīgi bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem.

Aizvadīto gadu laikā, konkurss no vienas skolas ārpusstundu aktivitātes kļuvis par pasākumu, kurā piedalās ne tikai skolēni ar dzirdes traucējumiem no Rīgas Raiņa vidusskolas, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – Attīstības centra, bet arī Rīgas Raiņa vidusskolas jaunieši, kuri izglītības programmas ietvaros apgūst latviešu zīmju valodu.

Pirmo reizi Raiņa skolā dzejas konkurss notika 2003.gadā, pateicoties Raiņa skolas skolotājas Ineses Immures iniciatīvai un tā laika skolēnu, arī Ivara Kalniņa entuziasmam. Šajos 20 gados dzejas konkurss ir noticis dažādās formās, to ar savu klātbūtni pagodinājuši gan rakstnieki un dzejnieki, gan aktieri un populāri mūziķi,  bet nemainīga ir palikusi konkursa ideja: parādīt, ka zīmju valoda dod iespēju izteikt domas un emocijas spilgtā un neatkārtojamā veidā.

Šogad konkursa tēma bija mīlestība, kas noteica arī visu konkursa atmosfēru. Dalībniekus iedrošināja gan skolas absolvents, iepriekšējo gadu konkursa laureāts Paulis Kalniņš, gan Raiņa vidusskolas sākumskolas ansamblis, kuriem šī bija pirmā publiskā uzstāšanās, saņemot sirsnīgus skatītāju aplausus.

Konkursa gaitā viens pēc otra žūrijai savu prasmi demonstrēja konkursa dalībnieki.  Jaunieši savos priekšnesumos bija iekļāvuši gan skatuves runas un teātra, gan melodeklamācijas un pantomīmas elementus. Uzstāšanos ar emocionālu un sirsnīgu kompozīciju noslēdza Valmieras skolēni.

Žūrijas komisijā šogad darbojās zīmju valodas pasniedzējas Laura Zeltiņa un Agnese Vucina, bērnu un jauniešu izrāžu režisors Jānis Znotiņš un Raiņa skolas absolvents Paulis Kalniņš.

Par inovatīvas idejas iedzīvināšanu un  uzturēšanu Rīgas Raiņa vidusskolas direktora Pateicības rakstu saņēma  SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāja Inese Immure un LNS valdes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Kalniņš.

Par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu tika sveiktas skolotājas Renāte Stumberga, Madara Bergstrēma, Jana Ļisova, Justīne Smuļkēviča un Līga Grāpēna, kā arī projekta vadītāja Aija Kārkliņa.

Pēc konkursa Baltijas Bērnu fonds dalībniekiem un skolotājiem dāvināja jubilejas kliņģeri.

20. nedzirdīgo jauniešu dzejas konkursa Simtreizējais viss ir pirmoreizVeltījums mīlestībai rezultāti:

I vieta – Amanda Intsone, Rīgas Ēbelmuižas pamatskola

II vieta – Dinija Kraze, Romans Bušmenkovs, Emīls Nikolajevs, Rīgas Ēbelmuižas pamatskola

III vieta – Alise Grase, Rīgas Raiņa vidusskola

Skatītāju simpātija – Adīna Aznagulova, Rīgas Raiņa vidusskola

 

 

Comments are closed.