Pamatojoties uz Rīgas domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 2385 “Par atsevišķu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošo vispārējas izglītības iestāžu nosaukuma maiņu”

no 2019. gada 1. augusta Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai piešķirts nosaukums

Rīgas Raiņa vidusskola
Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam  iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām  piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Jūlijā, augustā dokumentus pieņem:

Pirmdienās no 16.00-19.00

Otrdienās no 10.00-13.00
Trešdienās no 16.00-19.00
Ceturtdienās no 10.00-13.00

Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te –  https://www.facebook.com/Rīgas-Raiņa-8-Vakara-maiņu-vidusskola

PAPILDUS KONSULTĀCIJAS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS

Skatīt šeit - PDF


Projekts “Metodes mūsdienīga, moderna un efektīva mācību proecesa veidošanai”

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā pateicoties Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmai Erasmus+ piedalās mācību mobilitāšu projektā skolu sektorā “Metodes mūsdienīga, moderna un efekrīva mācību proecesa veidošanai”. Projekta Līguma Nr. 2014-1-LV01-KA101-000340.

Projekta partneri:

Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskola (Latvija),
CREF (Portugāle),
Euneos Oy (Somija),
Interacting S.L. (Spānija),
Starptautisko komunikāciju institūts (Vācija),
CREST (Lielbritānija).
Projekta mērķi:

  1. motivēt skolotājus vairāk izmantot internetā pieejamos resursus, sociālos medijus, informācijas tehnoloģijas, kas spētu padarīt mācību procesu daudzveidīgāku, interesantāku un interaktīvāku;
  2. apgūtas metodes kā realizēt e-apmācību un neklātienes apmācību;
  3. veicināt skolotāju un skolēnu dalību Eiropas Savienības projektos.

Informācija par projektu EAC informācijas izplatīšanas platformā šeit.

 

Projekta ietvaros apmeklētie kursi:

1. 21.09.2014. – 27.09.2014. Starptautiskais Komunikāciju institūts (Disseldorfa, Vācija)

2. 12.10.2014. – 18.10.2014. CREF izglītības un apmācības centrs (Sesimbra, Portugāle) 

3. 22.09.2014 – 27.09.2014 “Kā veicināt skolas starptautisko attīstību”, ( Porto, Portugālē )

4. 19.04.2015.-25.04.2015. Angļu valoda (Londona, Lielbritānija)

5. 05.04 -11.04.2015 , Madride, Spānija kursi “Spēles mācību procesā: Pasniegšanas un mācīšanās stratēģijas iekļaujot spēles un tehnoloģijas mācību procesā”