Projekts “Metodes mūsdienīga, moderna un efektīva mācību proecesa veidošanai”

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā pateicoties Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmai Erasmus+ piedalās mācību mobilitāšu projektā skolu sektorā “Metodes mūsdienīga, moderna un efekrīva mācību proecesa veidošanai”. Projekta Līguma Nr. 2014-1-LV01-KA101-000340.

Projekta partneri:

Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskola (Latvija),
CREF (Portugāle),
Euneos Oy (Somija),
Interacting S.L. (Spānija),
Starptautisko komunikāciju institūts (Vācija),
CREST (Lielbritānija).
Projekta mērķi:

  1. motivēt skolotājus vairāk izmantot internetā pieejamos resursus, sociālos medijus, informācijas tehnoloģijas, kas spētu padarīt mācību procesu daudzveidīgāku, interesantāku un interaktīvāku;
  2. apgūtas metodes kā realizēt e-apmācību un neklātienes apmācību;
  3. veicināt skolotāju un skolēnu dalību Eiropas Savienības projektos.

Informācija par projektu EAC informācijas izplatīšanas platformā šeit.

 

Projekta ietvaros apmeklētie kursi:

1. 21.09.2014. – 27.09.2014. Starptautiskais Komunikāciju institūts (Disseldorfa, Vācija)

2. 12.10.2014. – 18.10.2014. CREF izglītības un apmācības centrs (Sesimbra, Portugāle) 

3. 22.09.2014 – 27.09.2014 “Kā veicināt skolas starptautisko attīstību”, ( Porto, Portugālē )

4. 19.04.2015.-25.04.2015. Angļu valoda (Londona, Lielbritānija)

5. 05.04 -11.04.2015 , Madride, Spānija kursi “Spēles mācību procesā: Pasniegšanas un mācīšanās stratēģijas iekļaujot spēles un tehnoloģijas mācību procesā”