Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Projekts “Metodes mūsdienīga, moderna un efektīva mācību proecesa veidošanai”

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā pateicoties Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programmai Erasmus+ piedalās mācību mobilitāšu projektā skolu sektorā “Metodes mūsdienīga, moderna un efekrīva mācību proecesa veidošanai”. Projekta Līguma Nr. 2014-1-LV01-KA101-000340.

Projekta partneri:

Rīgas Raiņa 8. Vakara (maiņu) vidusskola (Latvija),
CREF (Portugāle),
Euneos Oy (Somija),
Interacting S.L. (Spānija),
Starptautisko komunikāciju institūts (Vācija),
CREST (Lielbritānija).
Projekta mērķi:

  1. motivēt skolotājus vairāk izmantot internetā pieejamos resursus, sociālos medijus, informācijas tehnoloģijas, kas spētu padarīt mācību procesu daudzveidīgāku, interesantāku un interaktīvāku;
  2. apgūtas metodes kā realizēt e-apmācību un neklātienes apmācību;
  3. veicināt skolotāju un skolēnu dalību Eiropas Savienības projektos.

Informācija par projektu EAC informācijas izplatīšanas platformā šeit.

 

Projekta ietvaros apmeklētie kursi:

1. 21.09.2014. – 27.09.2014. Starptautiskais Komunikāciju institūts (Disseldorfa, Vācija)

2. 12.10.2014. – 18.10.2014. CREF izglītības un apmācības centrs (Sesimbra, Portugāle) 

3. 22.09.2014 – 27.09.2014 “Kā veicināt skolas starptautisko attīstību”, ( Porto, Portugālē )

4. 19.04.2015.-25.04.2015. Angļu valoda (Londona, Lielbritānija)

5. 05.04 -11.04.2015 , Madride, Spānija kursi “Spēles mācību procesā: Pasniegšanas un mācīšanās stratēģijas iekļaujot spēles un tehnoloģijas mācību procesā”