“Kā veicināt skolas starptautisko attīstību” (Porto Portugālē)

No 21.09.2014. līdz 27.09.2014. Porto, Portugālē notika kursi pedagogiem “Kā veicināt skolas starptautisko attīstību”, kuros tika apgūtas prasmes kā sekmīgi rakstīt ES projektus, kā veidot starptautisku sadarbību e-vidē un kādus interaktīvus rīkus var izmantot starptautiskas sadarbības kvalitātes uzlabošanai. Kursu ietvaros tika izveidoti noderīgi starptautiskie kontakti.