ICT as a Tool for Intercultural and Media Education

ICT as a Tool for Intercultural and Media Education (Informācijas tehnoloģijas starpkultūru un mediju apguvei) ir kurss, kura ietvaros partneri CREF (Portugāle) sniedza informāciju par IT iespējam starpkultūru apguvē un mediju izmantošanā.

 

 

kmateriali

 

 

 

galerija