Karjeras atbalsta pasākumi maijā

2019. gada 10. maijā Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros viesojās V. Brakovska ar lekciju par to, kā apzināt un pielietot savus iekšējos resursus.

 

13. maijā mūsu skolas 10. – 12. klašu skolēni devās ekskursijā uz Valmieru, lai iepazītos ar Vidzemes Augstskolu un tās Zināšanu un Tehnoloģiju centru, kā arī ar Valmieras Gaujas Krasta vidusskolu – attīstības centru. Pasākums “Karjeras un izglītības iespējas ārpus Rīgas” notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

16. maijā Raiņa vakarskolā viesojās Jolanta Priede, lai pastāstītu skolēniem par mērķu nospraušanu un sociālo tīklu lomu karjeras veidošanā. Pasākums notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

 

Comments are closed.