Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (PDF)