Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (PDF)