Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

Mēs visi smaidam vienā valodā – starpkultūru dialogs kā aktīvas pilsonības veicinātājs.

komenius1komenius2

2013. gada 1. augustā Rīgas Raiņa 8. vakara maiņu vidusskolā tika uzsākts projekts “Mēs visi smaidām vienā valodā – starpkultūru dialogs kā aktīvas pilsonības veicinātājs”. Projektā piedalās desmit partneri no deviņām dažādām valstīm: Colegiul National Mihai Viteazul (Rumānija), Zasadnica Szkola Zawodowa Stowarzyszenia “Edukacja-Mlodziz” (Slovēnija), Bati Anadolu Cimento Ortaokulu (Turcija), Privatna varazdinska gimnazija (Horvātija), Instituto tecnico economico “Aldo Capitini – Vittorio Emanuele II” (Itālija), Goldberg-Gymnasium (Vācija), Acropolis Lyceum (Kipra). Projekta mērķis ir veicināt skolēnu un skolotāju starpkultūru sapratni izmantojot dažādus paņēmienus un instrumentus – metodoloģiju, materiālus, skolu pieredzi.