Stundu saraksts no 29.10.2018.

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Stundu saraksts no 29.10.2018.

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas (PDF)

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF formātā)