Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi (PDF)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (PDF)