Stundu saraksts no 29.10.2018.

Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Stundu saraksts no 29.10.2018.

Mācību programmas

Pašreiz piedāvājam sekojošas mācību programmas:

 • Pamatizglītības otrā posma (7. -9. klase) izglītības programma

  Izglītības programmas kods: 23011112

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

  Izglītības programmas kods: 31011012

 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

  Izglītības programmas kods: 31012012

 • Speciālā vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem

  Izglītības programmas kods: 31015213