Mācību programmas

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem

         Izglītības programmas kods: 21015711

  • Pamatizglītības programma

          Izglītības programmas kods: 21011111

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

          Izglītības programmas kods: 21015611

  • Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) programma

          Izglītības programmas kods: 23011111

  • Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) programma

          Izglītības programmas kods: 23011113

  • Vispārējās vidējās izglītības programma

          Izglītības programmas kods: 31016011

  • Vispārējās vidējās izglītības programma

          Izglītības programmas kods: 31016013

  • Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem

          Izglītības programmas kods: 31015213