Krāsu nedēļa

No 11. aprīļa līdz 14. aprīlim skolā norisinājās Krāsu nedēļa. Katra šīs nedēļas diena bija veltīta kādai konkrētai krāsai. Klašu skolēni tika aicināti šo krāsu izcelt apģērbā vai aksesuārā.

11. aprīlis – ZILA

12. aprīlis – BALTA/PELĒKA

13. aprīlis – DZELTENA

14. aprīlis – ZAĻA

Visiem skolas skolēniem tika pateikts “garšīgs paldies” un klases, kuras visas nedēļas laikā bija visaktīvākās, saņēma pārsteiguma balvu.

Lai godam nosvinētu Lieldienas, kā arī pavasara iestāšanos, Zaļajā ceturtdienā  skolā  norisinājās jautras un radošas aktivitātes.

Neliels ieskats no 4. klases skolēnu kolektīva un klases audzinātājas E. Zariņas. Ciemos bija atnācis īsts Lieldienu zaķis!

Paldies visiem par piedalīšanos! 

 

Lepojamies!

Latvija gatava startam 24. Vasaras Nedzirdīgo Olimpiskajās spēlēs (24th Summer Deaflympics).
Latvijas izlases sastāvā arī mūsu 11. klases skolnieks Kristofers Kraze, kā arī vairāki mūsu skolas absolventi. 

Dzejas konkurss 2022

Pavasarīgās noskaņās marta pēdējā dienā Rīgas Raiņa vidusskolā notika tradicionālais dzejas konkurss jauniešiem ar dzirdes traucējumiem.

Pasākums bija sirsnīgs un prieka pilns ne tikai tāpēc, ka tika atzīmēta konkursa divdesmitā gadadiena, bet galvenokārt tādēļ, ka beidzot bija iespēja iznākt no saviem “burbuļiem”, satikties un brīvi komunicēt ar vienaudžiem, kas ir īpaši svarīgi bērniem un jauniešiem ar dzirdes traucējumiem.

Aizvadīto gadu laikā, konkurss no vienas skolas ārpusstundu aktivitātes kļuvis par pasākumu, kurā piedalās ne tikai skolēni ar dzirdes traucējumiem no Rīgas Raiņa vidusskolas, Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas un Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – Attīstības centra, bet arī Rīgas Raiņa vidusskolas jaunieši, kuri izglītības programmas ietvaros apgūst latviešu zīmju valodu.

Pirmo reizi Raiņa skolā dzejas konkurss notika 2003.gadā, pateicoties Raiņa skolas skolotājas Ineses Immures iniciatīvai un tā laika skolēnu, arī Ivara Kalniņa entuziasmam. Šajos 20 gados dzejas konkurss ir noticis dažādās formās, to ar savu klātbūtni pagodinājuši gan rakstnieki un dzejnieki, gan aktieri un populāri mūziķi,  bet nemainīga ir palikusi konkursa ideja: parādīt, ka zīmju valoda dod iespēju izteikt domas un emocijas spilgtā un neatkārtojamā veidā.

Šogad konkursa tēma bija mīlestība, kas noteica arī visu konkursa atmosfēru. Dalībniekus iedrošināja gan skolas absolvents, iepriekšējo gadu konkursa laureāts Paulis Kalniņš, gan Raiņa vidusskolas sākumskolas ansamblis, kuriem šī bija pirmā publiskā uzstāšanās, saņemot sirsnīgus skatītāju aplausus.

Konkursa gaitā viens pēc otra žūrijai savu prasmi demonstrēja konkursa dalībnieki.  Jaunieši savos priekšnesumos bija iekļāvuši gan skatuves runas un teātra, gan melodeklamācijas un pantomīmas elementus. Uzstāšanos ar emocionālu un sirsnīgu kompozīciju noslēdza Valmieras skolēni.

Žūrijas komisijā šogad darbojās zīmju valodas pasniedzējas Laura Zeltiņa un Agnese Vucina, bērnu un jauniešu izrāžu režisors Jānis Znotiņš un Raiņa skolas absolvents Paulis Kalniņš.

Par inovatīvas idejas iedzīvināšanu un  uzturēšanu Rīgas Raiņa vidusskolas direktora Pateicības rakstu saņēma  SIA “LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāja Inese Immure un LNS valdes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Kalniņš.

Par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu tika sveiktas skolotājas Renāte Stumberga, Madara Bergstrēma, Jana Ļisova, Justīne Smuļkēviča un Līga Grāpēna, kā arī projekta vadītāja Aija Kārkliņa.

Pēc konkursa Baltijas Bērnu fonds dalībniekiem un skolotājiem dāvināja jubilejas kliņģeri.

20. nedzirdīgo jauniešu dzejas konkursa Simtreizējais viss ir pirmoreizVeltījums mīlestībai rezultāti:

I vieta – Amanda Intsone, Rīgas Ēbelmuižas pamatskola

II vieta – Dinija Kraze, Romans Bušmenkovs, Emīls Nikolajevs, Rīgas Ēbelmuižas pamatskola

III vieta – Alise Grase, Rīgas Raiņa vidusskola

Skatītāju simpātija – Adīna Aznagulova, Rīgas Raiņa vidusskola

 

 

Aleksandram Čakam – 120!

Aleksandra Čaka dzimšanas dienā – 27. oktobrī atskatāmies uz pavasarī paveikto – Rīgas Raiņa vidusskolas skolēnu Aleksandra Čaka dzejas un Zigmara Liepiņa teātra mūzikas interpretācijas zīmju valodā, veltījums Aleksandra Čaka 120. dzimšanas dienai. Projekts finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Aicinām mācīties mūsu skolā no 1. līdz 12. klasei!

Rīgas Raiņa vidusskola 2022./2023. mācību gadā aicina mācīties dažādās izglītības programmās no 1. līdz 12. klasei!

Pamatizglītības posmā piedāvājam iekļaujošu vidi skolēniem ar dažādām mācību vajadzībām, tajā skaitā mācīšanās traucējumiem.  Visiem skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt dažādas humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

  • 10. klasē aicinām jauniešus, kuri dažādu iemeslu dēļ nepieteicās apvienotajam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu un ģimnāziju 10. klasēs.
  • 11. un 12. klasē brīvās vietas piedāvājam pretendentiem, kuri dažādu iemeslu dēļ maina izglītības iestādi, nodrošinot iespēju pēc individuāla plāna apgūt mācību saturu, kas nav bijis iekļauts izglītības programmā iepriekšējā mācību iestādē.

Speciālās izglītības programmā aicinām mācīties skolēnus ar dzirdes traucējumiem, nodrošinot surdotulka atbalstu katrā mācību stundā.

Strādājošiem jauniešiem, skolēniem pēc ilgāka mācību pārtraukuma, sportistiem, jaunajām māmiņām un citiem interesentiem, kuriem nepieciešams individuāls atbalsts vai tālmācības elementu izmantošana, piedāvājam mācības neklātienes izglītības programmās gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības pakāpē.

Skola piedāvā mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Mācības tiks organizētas divās ēkās: Kr. Barona ielā 71 un Avotu ielā 44.

Dokumentu pieņemšana mācībām Rīgas Raiņa vidusskolā:

Iestājoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo izglītību apstiprinošo dokumentu orģināli.

Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv