Lepojamies!

Mēs lepojamies ar mūsu skolas 2012. gada absolventi Aneti Lukstiņu – Pīmani, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītāju, ārsta palīdzi. Anetei diendienā no rīta līdz vakaram jāsatiekas ar cilvēkiem, kuriem novērojami Covid-19 simptomi. Viens no Anetes darba pienākumiem ir ņemt paraugus analīzēm, pēc tam jābrauc ierastajos izsaukumos, jo infarktus un insultus neviens nav atcēlis. Paldies Anetei par pašaizliedzīgu darbu, novēlam izturību un spēku!
PALIEKAM MĀJĀS, lai mediķiem mazāk darba!

 

18. Nedzirdīgo Dzejas konkurss “Mana tautasdziesma”

Aicinām visus interesentus uz 18. nedzirdīgo jauniešu dzejas konkursu, kura tēma šogad ir “MANA TAUTASDZIESMA”. Konkurss notiks 2020.gada 13. februārī plkst. 14:00 Rīgas Raiņa vidusskolā.

Pasākuma mērķis ir pilnveidot  izpratni par cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru, lai veicinātu  nedzirdīgu cilvēku un viņu kultūras piederības atzīšanu un pieņemšanu, informējot sabiedrību, veicinot iecietību  un kliedējot valdošos stereotipus.

Pasākuma dalībnieki ir skolēni ar dzirdes traucējumiem, kā arī skolēni, kuri apgūst zīmju valodu.

Pieteikšanās: Informāciju par konkursa dalībniekiem un pavadošajiem pedagogiem lūgums iesniegt līdz 2020.gada 10.februārim elektroniski rrainavsk@riga.lv

Projekta vadītāja: Rīgas Raiņa vidusskolas direktora vietniece Aija Kārkliņa, karklinaaija@inbox.lv, tel.29466502

Aicinām uz skolas teātra izrādi!

Integratīvā nometne “Rūķīši 2020”

No 21. līdz 23.janvārim Sējas pagasta viesu namā “Rūķīši” notika Rīgas Raiņa vidusskolas integratīvā nometne interešu izglītības programmu dalībniekiem. Šogad nometnes galvenais uzdevums bija gatavošanās konkursiem un skatēm, gaidot XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus.

Dienas aizritēja radošā un darbīgā atmosfērā, mūzikas un melodeklamācijas nodarbībām mijoties gan ar sportiskām aktivitātēm, gan atpūtu. Nometnes noslēgumā notika improvizēts koncerts, kurā jaunieši demonstrēja apgūtos priekšnesumus.

Paldies viesu nama komandai par sirsnīgo un laipno uzņemšanu un gardajiem ēdieniem. Paldies visiem pedagogiem, kuri iesaistījās nometnes darbā!
Īpašs paldies Baltijas Bērnu fondam par finansiālo atbalstu!

 

ALIAS Ziemassvētkos

Raiņa vidusskolas integratīvā grupa ALIAS arī šogad, tuvojoties Ziemassvētku laikam, ar koncertu iepriecināja Rīgas sociālā aprūpes centra “Mežciems” iemītniekus un darbiniekus, kā arī Anglikāņu baznīcas seniorus. Ar uzstāšanos viesojāmies arī Rīgas Avotu pamatskolā. Paldies visiem iesaistītajiem par piedalīšanos priekšnesumos, dāvaniņu sagādāšanā senioriem un priekšnesumu sagatavošanu! Priecīgus Ziemassvētkus!

Video no koncerta Anglikāņu baznīcā skatīt šeit:

https://youtu.be/1max7V82F94

https://youtu.be/oCKh9w2_Z0c