Pamatojoties uz Rīgas domes 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 2385 “Par atsevišķu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošo vispārējas izglītības iestāžu nosaukuma maiņu”

no 2019. gada 1. augusta Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai piešķirts nosaukums

Rīgas Raiņa vidusskola
Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam  iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām  piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Jūlijā, augustā dokumentus pieņem:

Pirmdienās no 16.00-19.00

Otrdienās no 10.00-13.00
Trešdienās no 16.00-19.00
Ceturtdienās no 10.00-13.00

Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te –  https://www.facebook.com/Rīgas-Raiņa-8-Vakara-maiņu-vidusskola

PAPILDUS KONSULTĀCIJAS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS

Skatīt šeit - PDF


Paldies visiem pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un vecākiem, kuri atbalstīja skolu izvērtēšanas procesā!

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!

Ar sirsnīgiem koncertiem SAC Mežciems, O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā un Anglikāņu Senioru draudzē Sv.Pestītāja baznīcā Ziemassvētkus ieskandināja Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas vokālais ansamblis un melodeklamācijas grupa. Mīļš paldies visiem, kas palīdzēja sarūpēt Ziemassvētku dāvanas senioriem! Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

 

Integratīvās grupas ALIAS dalība Latvijas simtgades sarīkojumos Vašingtonā.

Pēc Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa ielūguma no 23. oktobra līdz 1. novembrim Vašingtonā  ar plašu koncertprogrammu viesojās Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas integratīvā grupa ALIAS.  Grupas ALIAS koncerti Vašingtonā  tika iekļauti  Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmā, savukārt koncerti Montgomerijas koledžā /Cultural Arts Center, Montgomery College/ un bērnu slimnīcā /Children’s National Hospital/ bija ikgadējā „Kids Euro Festival” sastāvdaļa, ko organizē ES delegācija ASV kopā ar ES dalībvalstu vēstniecībām.

Pēc ceļojuma ar aviokompānijas SAS lidmašīnām mūs Vašingtonas Dulles starptautiskajā lidostā sagaidīja Latvijas Republikas Vēstniecības ASV sekretārs Artūrs Saburovs, kurš bija kopā ar mums visu vizītes laiku un rūpējās ne tikai par organizatoriskajiem jautājumiem, bet arī par ekskursiju programmu, risināja sadzīves jautājumus un palīdzēja izvēlēties brīvā laika aktivitātes Vašingtonā.

Koncertceļojuma programma sākās ar vizīti  Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un pieņemšanu pie Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa. Pēc sarunas ar vēstnieku mums bija iespēja doties nelielā ekskursijā pa vēstniecību un uzzināt, kādus uzdevumus veic vēstniecības darbinieki, iepazīties ar Konsulārās nodaļas darbu.

Tālāk sekoja ilgi gaidītā un rūpīgi gatavotā vizīte Gallaudetas universitātē, kurā augstāko izglītību iegūst cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Pēc īsas iepazīšanās ar universitātes vēsturi, mācībspēkiem  un mācību procesu, mums bija milzīgs pagodinājums tikties ar universitātes prezidenti Robertu Kordano (Roberta Bobbi Cordano). Vēlā pēcpusdienā Latvijas Republikas vēstnieks Andris Teikmanis Gallaudetas universitātē atklāja fotomākslinieka Andra Zēgnera izstādi “Sun Stone” (Saules Akmens). Šajā notikumā iesaistījās arī grupa ALIAS, sniedzot īsu koncertu, kuru bija iespējams vērot tiešsaistē Facebook vietnē.

Gallaudetas universitātē pavadījām arī visu nākamo dienu, iepazīstoties ar muzeju, mācību telpām, stadionu un citām universitātes kompleksā ietilpstošajām nodaļām un, protams, izbaudot iespēju mieloties universitātes ēdināšanas kompleksā, kurā katrs pēc sirds patikas varēja izvēlēties maltīti sākot no salātiem, siltajiem ēdieniem, picām un burgeriem, beidzot ar augļiem un vairāku veidu saldējumu.

Kā paskaidroja Artūrs Saburovs, šādi universitāšu un koledžu kompleksi ASV ir ierasta lieta. Par to bija iespēja pārliecināties pašiem, apskatot Džordztaunas universitātes kompleksu, kā arī Mongomerijas koledžā, kurā zāles un skatuves tehniskais aprīkojums ne tikai neatpaliek, bet krietni pārsniedz daudzu Latvijas koncertzāļu iespējas. Arī Artūrs pats studējis ASV, tādēļ  oficiālo informāciju varēja papildināt ar personīgo pieredzi.

Tiem, kuri vēlas studēt ASV, jāņem vērā, ka iestāšanās un formalitāšu kārtošanas process ir laikietilpīgs. Studijas ASV universitātēs, tajā skaitā Gallaudetā nav lēts prieks.  Studijas var izmaksāt vairākus desmitus tūkstošus gadā, līdz ar to rūpīgi jāpārdomā finansējuma jautājums. Līdztekus kredītiem ir iespēja pieteikties dažādām stipendijām, kas tiek piešķirtas konkursa kārtībā, ņemot vērā pretendenta sekmes un eksāmenu rezultātus. Svarīgas ir arī labas angļu valodas zināšanas.

ALIAS Vašingtonā!

Pēc Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa ielūguma jauniešu grupa “Alias” no Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskolas oktobra beigās viesosies Vašingtonā, lai sniegtu vairākus bezmaksas koncertus, kas atvērti visiem interesentiem.

Skolēni un absolventi kopā ar saviem skolotājiem rada jaunu mākslinieciskās izpausmes formu, kur katra muzikālā frāze sinhroni saskan ar tās emocionālu atainojumu zīmju valodā, tādējādi kopumā ļaujot rast jaunu skaņdarbu izpildes veidu caur ritmu, deju, kustību, mūziku un žestiem.

Grupa piedalījusies un guvusi augstas atzinības vairākos konkursos, uzstājusies Vispārīgajos un skolēnu latviešu dziesmu un deju svētkos, kā arī koncertējusi Maskavā un Londonā. Grupas paveiktais apliecina arī jauniešu ar īpašām vajadzībām izcilo sniegumu nesot Latvijas vārdu pasaulē.

Vairāk informācijas – https://www.mfa.gov.lv/usa/aktualitates/61532-jauniesu-grupai-alias-plasa-koncertprogramma-vasingtona

Aicinām uz koncertu!