Ekskursija uz LR Saeimu

21.02.2023. Rīgas Raiņa vidusskolas audzēkņi devās ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu. Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar deputātu darbu un noskaidrot, kāda ir deputātu ikdiena ārpus ierastajām Saeimas sēžu ceturtdienām.

Daļai jauniešu šī bija pirmā reize Saeimā un daudzi atzina, ka televīzijas ekrānā redzētā sēžu zāle dzīvē šķiet krietni mazāka. Izrādās, pati Saeimas ēka sākotnēji tikusi celta vācu muižnieku vajadzībām. Atšķirībā no citu Eiropas valstu parlamenta ēkām, kurās gaiteņu labirinti ir nošķirti starp deputātiem un darbiniekiem vai ēkas viesiem, tad Saeimas ēkā ikkatrs ekskursants var nejauši sastapties ar deputātiem, un tas notika arī mūsu gadījumā!

Jauniešiem bija iespēja satikties un iepazīties ar diviem 14.Saeimas deputātiem – Edmundu Jurēvicu un Agnesi Krastu, kuri pastāstīja par savu karjeras ceļu līdz 14. Saeimai. Kā noris balsošana, kā tiek apspriesti jautājumi komisijās, kāda ir deputāta palīga loma, kā tiek pieņemts budžets, cik ilga var būt visilgākā sēde – uz šiem un daudziem citiem jauniešu jautājumiem deputāti palīdzēja rast atbildes. Neizpalika arī iespēja apsēsties deputāta krēslā un apdomāt iespēju nākotnē būt vienam no tiem, kuri, Latvijas pilsoņu atbalstīti un ievēlēti, pieņem būtiskākos lēmumus mūsu visu nākotnes vārdā. 

Projekts “Ziemassvētku klase”

Sveicam Latviju svētkos!

Rīgas Raiņa vidusskolas skolēni un pedagogi sveic Latviju svētkos! Paldies visiem, kuri piedalījās kopīgajā svētku brīdī 17. novembrī. Īpašs paldies skolotājai Lailai Sproģei un pārējiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā.

Uzņemšana 10. klasē!

Rīgas Raiņa vidusskola aicina pieteikties mācībām 10. klasē jauniešus, kuri dažādu iemeslu dēļ nepiedalījās apvienotajā iestājpārbaudījumā skolēnu uzņemšanai Rīgas vidusskolu un ģimnāziju 10. klasēs.

Mācības neklātienes izglītības programmā dod iespēju apvienot izglītības ieguvi ar algotu darbu, profesionālām sporta un mākslas nodarbībām, nepieciešamības gadījumā izveidojot skolēnam individuālu mācību plānu.

Vidējās izglītības posmā skolēni varēs padziļināti apgūt humanitāras ievirzes mācību jomas: valodas, vēsturi un sociālās zinības, kultūru un mākslu. Valodu jomā, papildus latviešu un angļu valodai, kā vienīgā skola Latvijā piedāvājam apgūt latviešu zīmju valodu.

Mācību stundas klātienē tiks organizētas 4 dienas nedēļā, pārējo laiku atvēlot individuālajām konsultācijām gan tajos mācību priekšmetos, kuros dažādu iemeslu dēļ nepilnīgi tika apgūts mācību saturs iepriekšējā izglītības posmā, gan sniedzot atbalstu vidusskolas kursu apguvei, kā arī mācību stundās apgūtās zināšanas un prasmes papildināt daudzveidīgās interešu izglītības programmās, projektos un ārpusstundu pasākumos, iegūt starptautisku pieredzi ERASMUS+  projektu aktivitātēs.

Skolēniem pieejama skolas atbalsta personāla: psihologa, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga, pedagoga palīga un surdotulka palīdzība.

Ja rodas jautājumi, droši rakstiet rrainavsk@riga.lv vai zvaniet 24246006

Dokumentu pieņemšana mācībām Rīgas Raiņa vidusskolā (Kr. Barona iela 71, Rīga):

Iestājoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un iepriekšējo izglītību apstiprinošo dokumentu orģināli.

Nepilngadīgajiem pretendentiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem.

Krāsu nedēļa

No 11. aprīļa līdz 14. aprīlim skolā norisinājās Krāsu nedēļa. Katra šīs nedēļas diena bija veltīta kādai konkrētai krāsai. Klašu skolēni tika aicināti šo krāsu izcelt apģērbā vai aksesuārā.

11. aprīlis – ZILA

12. aprīlis – BALTA/PELĒKA

13. aprīlis – DZELTENA

14. aprīlis – ZAĻA

Visiem skolas skolēniem tika pateikts “garšīgs paldies” un klases, kuras visas nedēļas laikā bija visaktīvākās, saņēma pārsteiguma balvu.

Lai godam nosvinētu Lieldienas, kā arī pavasara iestāšanos, Zaļajā ceturtdienā  skolā  norisinājās jautras un radošas aktivitātes.

Neliels ieskats no 4. klases skolēnu kolektīva un klases audzinātājas E. Zariņas. Ciemos bija atnācis īsts Lieldienu zaķis!

Paldies visiem par piedalīšanos!