Eiropas atzinības zīme valodu apguvē

Eiropas Komisija publicējusi izdevumu, kurā apkopoti projekti, kas 2019. gadā ieguvuši Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē. Izdevumā iekļauti arī divi Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekti no Latvijas – Valsts robežsardzes koledžas projekts “Profesionālās angļu valodas terminoloģija robežsargiem” un Rīgas Raiņa vidusskolas projekts “Zīmju valoda kā sociālās iekļaušanas instruments”.

Svešvalodu zināšanas un spējas sazināties svešvalodās ir viena no pamatkompetencēm studijām un darbam ārzemēs. Tā sniedz iespēju izglītojamajiem atklāt Eiropas kultūras daudzveidību un pilnvērtīgi izmantot iespējas mācīties Eiropā. Atbalstīt valodu mācīšanu un mācīšanos ir viens no Erasmus+ programmas visaptverošiem mērķiem gan mācību mobilitātēm, gan stratēģiskajām partnerībām.

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē pastāv jau 20 gadus un atbalsta valodu mācīšanu un mācīšanos dažādos izglītības sektoros, veicinot izcilību svešvalodu mācīšanā, palīdzot paaugstināt valodu mācīšanas standartus Eiropā un paaugstinot izpratni par Eiropas sadarbību valodu mācīšanas un mācīšanās sfērā visos izglītības sektoros.

Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē Erasmus+ nacionālās aģentūras piešķir reizi vienā vai divos gados inovatīvām valodas mācīšanas iniciatīvām. Apkopojumā iekļautie projekti finansēti gan no Erasmus+ programmas, gan valstu un vietējā finansējuma.

Apkopojums pieejams Eiropas Savienības publikāciju vietnē.

Informācija no https://viaa.gov.lv

Sveiciens visiem svētkos!

Rīgas Raiņa vidusskolas skolotāji, skolēni un absolventi vēl visiem gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Palieciet mājās un dziediet kopā ar mums!
Paldies visiem, kas piedalījās, kā arī Jānim Ķerim, Jānim Miltiņam un Aivaram Vaišļam!

Draugs palīdz draugam

Rīgas Raiņa vidusskola uzsāk Erasmus + projekta “Draugs palīdz draugam” realizāciju. Projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-093789_3.  Projekta mērķis ir apmācīt 20 skolas skolēnus kas spēj sniegt emocionālu atbalstu saviem vienaudžiem, klases biedriem un skolas biedriem, kā arī nepieciešamības gadījumā – novirzīt tos uz attiecīgajiem palīdzības centriem.

Sveiciens Latvijas svētkos!

Attēls: interneta resursi (topraksti.lv)

Ievērosim piesardzību!