Apsveicam un lepojamies!

Apsveicam un lepojamies ar mūsu 12.N klases skolnieci Emīliju Balodi, kura ieguvusi 1. vietu starptautiskā Nedzirdīgo modeļu konkursā “Top Model Deaf Woman” kategorijā sievietēm no 18 līdz 35 gadu vecumam. Konkursam bija pieteikušās vairāk kā 1000 dalībnieces, bet Top 25 iekļuva jaunietes no dažādām Krievijas pilsētām, pa vienai dalībniecei no Igaunijas, Zviedrijas, Spānijas un Latvijas.

Stāsta pati Emīlija: “Informācija par konkursu parādījās septembrī un draugi teica, lai piesakos. Sākumā negribēju, jo likās, ka būs ļoti grūti uzdevumi un spēcīgas konkurentes, bet tad nolēmu tomēr pamēģināt ar domu –  kā būs, tā būs. Finālā ieguvu 1. vietu un naudas balvu”

Konkursa rīkotāji finālistēm uzdeva pavisam 14 uzdevumus, trešdienā paziņojot dalībniecēm nedēļas tēmu. Nākamās pirmdienas vakarā Instagram live tiešraidē iesūtītās fotogrāfijas tika apspriestas un katru nedēļu no konkursa tika izslēgtas 2 dalībnieces. Emīlija stāsta, ka fotogrāfijas uzņēmusi pati vai ar ģimenes un draugu atbalstu, īpašs paldies Rihardam Puksim.

Viens no konkursa pēdējiem uzdevumiem pirms fināla, bija īsfilma par mīlestību, tajā redzami arī citi mūsu skolas skolēni un absolventi. “Pašai bija jāizdomā sižets, tika pieaicināts video operators Kristaps Legzdiņš, filmēšana notika lielā aukstumā, visi bija nosaluši, bet vajadzīgais tika paveikts.”

Foto no konkursa:

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē

Eiropas Komisija publicējusi izdevumu, kurā apkopoti projekti, kas 2019. gadā ieguvuši Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē. Izdevumā iekļauti arī divi Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekti no Latvijas – Valsts robežsardzes koledžas projekts “Profesionālās angļu valodas terminoloģija robežsargiem” un Rīgas Raiņa vidusskolas projekts “Zīmju valoda kā sociālās iekļaušanas instruments”.

Svešvalodu zināšanas un spējas sazināties svešvalodās ir viena no pamatkompetencēm studijām un darbam ārzemēs. Tā sniedz iespēju izglītojamajiem atklāt Eiropas kultūras daudzveidību un pilnvērtīgi izmantot iespējas mācīties Eiropā. Atbalstīt valodu mācīšanu un mācīšanos ir viens no Erasmus+ programmas visaptverošiem mērķiem gan mācību mobilitātēm, gan stratēģiskajām partnerībām.

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē pastāv jau 20 gadus un atbalsta valodu mācīšanu un mācīšanos dažādos izglītības sektoros, veicinot izcilību svešvalodu mācīšanā, palīdzot paaugstināt valodu mācīšanas standartus Eiropā un paaugstinot izpratni par Eiropas sadarbību valodu mācīšanas un mācīšanās sfērā visos izglītības sektoros.

Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē Erasmus+ nacionālās aģentūras piešķir reizi vienā vai divos gados inovatīvām valodas mācīšanas iniciatīvām. Apkopojumā iekļautie projekti finansēti gan no Erasmus+ programmas, gan valstu un vietējā finansējuma.

Apkopojums pieejams Eiropas Savienības publikāciju vietnē.

Informācija no https://viaa.gov.lv

Sveiciens visiem svētkos!

Rīgas Raiņa vidusskolas skolotāji, skolēni un absolventi vēl visiem gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Palieciet mājās un dziediet kopā ar mums!
Paldies visiem, kas piedalījās, kā arī Jānim Ķerim, Jānim Miltiņam un Aivaram Vaišļam!

Draugs palīdz draugam

Rīgas Raiņa vidusskola uzsāk Erasmus+ projekta “Draugs palīdz draugam” realizāciju. Projekta Nr. 2020-1-TR01-KA229-093789_3.
Projekta mērķis ir apmācīt 20 skolas skolēnus, kuri spēj sniegt emocionālu atbalstu saviem vienaudžiem, klases biedriem un skolas biedriem, kā arī nepieciešamības gadījumā – novirzīt tos uz attiecīgajiem palīdzības centriem.

No 19. līdz 23. septembrim Rīgas Raiņa vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās Erasmus+ projekta mācību mobilitātē Tokatā, Turcijā.

Sveiciens Latvijas svētkos!

Attēls: interneta resursi (topraksti.lv)