Esi gatavs eksāmeniem ar Uzdevumi.lv!

 Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv (PDF)

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem.

Sagatavojies mācību procesam

Pirms uzsāc mācīšanos, ir svarīgi iekārtot ērtu un klusu mācību vidi, kur varēsi mierīgi un netraucēti koncentrēties zināšanu nostiprināšanai. Tāpat gatavošanās procesā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš sava miega kvalitātei – ej gulēt laicīgi, pirms miega izvairies no lūkošanās mobilā telefona ekrānā un mēģini izgulēties vismaz 8 stundas, lai Tavs prāts būtu atpūties un gatavs darbam.

Izveido mācību plānu

Lai efektīvi nostiprinātu savas zināšanas pirms eksāmeniem, gatavošanās process jāuzsāk laicīgi un pakāpeniski. Sastādi savu mācību plānu – apkopo eksāmenu sarakstu, kuriem Tev jāgatavojas, un ieplāno dienas un laiku, ko veltīt mācībām. Uzdevumi.lv ir atrodams 9. un 12. klases eksāmenu saraksts ar saitēm uz treniņuzdevumiem, kas palīdzēs gatavošanās posmā:
Atvērt eksāmenu sarakstu

Risini eksāmenu treniņuzdevumus

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam. Uzdevumi.lv piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt eksāmenu treniņuzdevumus, kas papildināti ar dažādām variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valodamatemātikaangļu valoda un daudzos citos.

Atkārto mācību tēmas

Atkārtošana – zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”.

Nedari vairākas lietas vienlaicīgi

Mācoties ir svarīgi saglabāt uzmanību un koncentrēšanos, tāpēc nav laba doma reizē čatot ar draugiem vai aplūkot jaunākās Instagram bildes. Uzstādi sev noteikumu, ka mācību laikā sociālos tīklus neizmantosi! Tas palīdzēs Tev kvalitatīvāk apgūt nepieciešamās tēmas un patērēt mazāk laika mācībām.

Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas.

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies!

Skolēni, vecāki, skolotāji! Rainieši!

Šis ir ļoti negaidīts un neprognozējams posms, kuram mums cauri jāiziet visiem kopā.

Ir grūti tikt galā ar šo stresa  situāciju – gan lielam, gan mazam. Savā mūžā mums visiem šī ir pirmā tāda reize.

Pēc šodien izskanējušās informācijas no Izglītības un zinātnes ministres noprotams, ka droši vien šo mācību gadu mēs noslēgsim attālināti.

Pēc pirmās nostrādātās nedēļas ārkārtas režīmā daudzi jautājumi jau sāk atrisināties. Gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji sāk aprast ar esošo situāciju.

Ne visiem ir pieejama nepieciešamā tehnika. Ir solījums, ka arī mūsu skolai ir piešķirtas nedaudzas tehnikas vienības – šobrīd tās vēl nav saņemtas – bet noteikti būs.

Strādāsim. Ja kas nesanāks, par to nevienu nesodīs, bet kopīgiem spēkiem mēģināsim šo problēmu atrisināt. Šis ir tas laiks, kad uzturamies atsevišķi, bet domās un darbos esam kopā.

Būsim iecietīgi viens pret otru.

Mēģināsim kopā atrisināt radušās problēmas.

Būsim veseli un paliksim mājās.

Lai mums visiem izdodas!

Ar  cieņu

Skolas direktors Juris Šmits

Aktuālā informācija!

DARBA KĀRTĪBA no 23. marta līdz 12. maijam

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Ne vēlāk kā 15 minūtes pirms mācību stundas sākuma, atbilstoši stundu sarakstam e-klasē publicē mācību stundas tēmu, apgūstamo mācību saturu un mājas darbu ar norādītu izpildes termiņu un vērtēšanas kritērijiem.
 • Iesūtītos skolēnu darbus novērtēt ne vēlāk kā līdz nākošajai mācību stundai, atbilstoši darbam pievienotajiem vērtēšanas kritērijiem, vērtējumus atspoguļojot e-klasē. Ja nepieciešams, sniegt skolēniem atgriezenisko saiti komentāru, labojumu, paskaidrojumu vai citā veidā. Ja izglītojamais līdz norādītajam datumam darbu nav iesūtījis, attiecīgajā mācību stundā tiek fiksēta neierašanās /n/.
 • Nepieciešamības gadījumā skolēniem paredzētos darbus nosūtīt elektroniski klašu audzinātājiem vai atbalsta personāla speciālistiem.
 • Šajā laikā netiek plānoti obligātie darbi, ieskaites kontroldarbi un citi klātienē veicamie pārbaudes darbi ar novērtējumu no 1 līdz 10 ballēm.
 • Par mācību parādu kārtošanu vai individuālajām konsultācijām izglītojamie sazinās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā vai ar klases audzinātāja starpniecību.

Izglītojamie:

 • Atbilstoši stundu sarakstam, seko ierakstiem e-klasē, patstāvīgi apgūst plānoto mācību un līdz norādītajam datumam iesūta patstāvīgos darbus un mājas darbus tādā veidā, kā norādījis skolotājs. Ja izglītojamais līdz norādītajam datumam darbu nav iesūtījis, attiecīgajā mācību stundā tiek fiksēta neierašanās /n/.
 • Neskaidrību gadījumos, izglītojamais sazinās ar mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā vai ar klases audzinātāja starpniecību.
 • Par mācību parādu kārtošanu vai individuālajām konsultācijām izglītojamie sazinās ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju e-klases pastā vai ar klases audzinātāja starpniecību.
 • Par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem izglītojamais informē klases audzinātāju un/vai attiecīgo atbalsta personāla speciālistu.

Klašu audzinātāji:

 • Koordinē savas audzināmās klases izglītojamo saziņu ar mācību priekšmeta skolotājiem un atbalsta personāla speciālistiem.
 • Nodrošina izglītojamo alternatīvo komunikāciju ar mācību priekšmetu skolotājiem, ja ar e-klases starpniecību tā nav iespējama vai ir neefektīva.
 • Seko līdzi savas audzināmās klases mācīšanas un mācīšanās procesam, nepieciešamības gadījumā piesaistot likumīgos izglītojamā pārstāvjus, atbalsta personālu vai skolas administrāciju.

Atbalsta personāla speciālisti (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagogu palīgi, surdotulki):

 • Kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem sniedz nepieciešamo atbalstu izglītojamiem.
 • Attālināti sniedz nepieciešamo individuālu atbalstu izglītojamiem, kuriem tiek realizēti individuālie mācību plāni vai piemēroti atbalsta pasākumi (Skype konsultācijas, komunikācija, izmantojot sociālos tīklus utt.).

Interešu izglītības skolotāji:

 • Iespēju robežās realizē attālinātu mācību procesu, piedāvājot skolēniem mācību materiālus (nošu materiālu, fonogrammas, video un audio ierakstus u.c.), kā arī attālināti apgūstot mācību saturu skatuves kultūrā, mūzikas klausīšanos, internetā pieejamo koncertu un teātra izrāžu noskatīšanos utt.

DARBA KĀRTĪBA no 16. līdz 20. martam

12.klašu izglītojamie:

 • Valsts pārbaudes darbi svešvalodās pārcelti uz maiju

 • Visas plānotās konsultācijas atceltas

 • Mācības attālināti sāksies tāpat kā 7.-11. klašu skolēniem – no 23. marta, lai skolotāji varētu pārdomāti sagatavot nepieciešamos mācību materiālus.

Klašu audzinātāji:

 • Apzina un informē savas audzināmās klases izglītojamos par attālinātas mācīšanās norisi un organizāciju

 • Aktualizē savas audzināmās klases izglītojamo pieeju e-klasei, nepieciešamības gadījumā atjauno e-klases paroles

 • Apzina un sistematizē alternatīvās komunikācijas iespējas ar savas audzināmās klases izglītojamiem (personīgā e-pasta adreses, iespēju kontaktēties WhatsApp grupās vai individuāli, Facebook un citādi)

 • Apkopoto informāciju  izdrukā un papīra formātā iekļauj klases dokumentu mapē kancelejā

 7.-12.klašu izglītojamie:

 • Sazinās ar saviem klašu audzinātājiem un informē par attālinātās mācīšanās un alternatīvās komunikācijas iespējām

Klase

Audzinātājs

e-pasta adrese alternatīvai komunikācijai

7. -8.

Laura Zeltiņa

la.zeltina@gmail.com

9.a

Ieva Jansone Pīlāce

dzonsone@gmail.com

9.b

Monta Zaļkalne

monta.zalkalne@gmail.com

10.ab

Ilārija Karavaičika

vesons@inbox.lv

11.a

Mārīte Mežsarga

sparite22@inbox.lv

12.abc

Gunta Krasta

kgunta@tvnet.lv

10.-12.n

Ivars Kalniņš

Ivars.kalnins@lns.lv

Mācību priekšmetu skolotāji:

 • Izvērtē mācību plānus un, ja nepieciešams, veic tajos izmaiņas, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti

 • Aktualizē esošos un sagatavo jaunus mācību materiālus, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu mācīšanu un mācīšanos attālināti

 • Izstrādā un aktualizē atbilstošus vērtēšanas kritērijus

Atbalsta personāla speciālisti (psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagogu palīgi, surdotulki):

 • Kopā ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem apzina nepieciešamo atbalstu un tā realizācijas iespējas izglītojamiem

 • Sazinās ar izglītojamiem, kuriem tiek realizēti individuālie mācību plāni vai piemēroti atbalsta pasākumi, vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem, lai vienotos par sadarbības iespējām un nepieciešamo atbalstu attālināta mācību procesa realizācijas laikā

Interešu izglītības skolotāji:

 • Izvērtē un aktualizē mācību saturu un pieejamos mācību materiālus, iespēju robežās tos pielāgojot mācībām attālināti

 • Izvērtē iespējas realizēt attālinātu mācību procesu, piedāvājot skolēniem mācību materiālus (nošu materiālu, fonogrammas, video un audio ierakstus u.c.), kā arī attālināti apgūstot mācību saturu skatuves kultūrā, mūzikas klausīšanos, internetā pieejamo koncertu un  teātra izrāžu noskatīšanos utt.

Lūgums VISIEM sekot aktuālās informācijas izmaiņām skolas mājas lapā rskola.lv vai sistēmā  e-klase.

Jautājumi: e-pasts: rrainavsk@riga.lv, telefons: 67813600  un klašu audzinātāji.

Projekta PUMPURS konsultācijas atceltas!

Aicinām skolēnus palikt mājās, uzturēt saziņu ar klašu audzinātājiem, sekot informācijai e-klasē un mācīties attālināti.

Informācija sekos!

Lepojamies!

Mēs lepojamies ar mūsu skolas 2012. gada absolventi Aneti Lukstiņu – Pīmani, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītāju, ārsta palīdzi. Anetei diendienā no rīta līdz vakaram jāsatiekas ar cilvēkiem, kuriem novērojami Covid-19 simptomi. Viens no Anetes darba pienākumiem ir ņemt paraugus analīzēm, pēc tam jābrauc ierastajos izsaukumos, jo infarktus un insultus neviens nav atcēlis. Paldies Anetei par pašaizliedzīgu darbu, novēlam izturību un spēku!
PALIEKAM MĀJĀS, lai mediķiem mazāk darba!

 

Aicinām uz skolas teātra izrādi!