Partneru tikšanās Turcijā, Izmirā

1No 14.11.2013. līdz 17.11.2013. skolotāja Vivita Ponciusa, skolēni Edvīns Langšteins un Roberts Gruzdevs piedalījās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējā partnerības projekta „Mēs visi smaidam vienā valodā – starpkultūru dialogs kā aktīvas pilsonības veicinātājs” starptautiskajā mobilitātē Turcijā, Izmirā. Tikšanās laikā skolēni prezentēja savu skolu, piedalījās dažādās aktivitātēs un ieguva jaunus starptautiskus kontaktus.

Galerija

Pasākuma programma

Citi materiāli un resursi