PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

RRV Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)