Pieņemšanas laiki

Atbalsta personāls pieņem pēc iepriekšējas vienošanās:
(11. kab. tālr. 67813603)

 

Izglītības psihologs Normunds Legzdiņš (11. kab.)

Tālr. 26468830

Sociālais pedagogs Nelda Gražule (11. kab.)

Tālr.  29870071

Speciālais pedagogs Lelde Barone (36. kab.) 

Tālr. 27764004

Pedagoga palīgs Laura Cukmača (36. kab.)

Tālr. 25922527

Logopēds Laila Kalniņa (36. kab.)*

Tālr. 29440542

*Darba kabinets var mainīties