Pieņemšanas laiki

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki (var mainīties):
(1. stāvā, tālr. 67813603)

Sociālais pedagogs Nelda Gražule (29870071)

PIRMDIENA 12:00 – 17:00

OTRDIENA 9:00 – 17:00

CETURTDIENA 15:00 – 20:00

Psihologs Normunds Legzdiņš (26468830)

TREŠDIENA 16:30 – 21:30

PIEKTDIENA 7:30 – 12:30

Speciālais pedagogs  Lelde Akmene (27764004)

OTRDIENA 15:00 – 16:40 (36. kab.)