Pilsoniskā alianse

2014. gada 13. martā.

lp1

Mūsu skolas meitenes Līva Reica (9.kl.), Daiga Pētersone (8.kl.), Arta Raļļa (12.kl.) un Evija Mincāne (12.kl.) 13. martā

Volare projekta ietvaros apmeklēja Latvijas Pilsonisko aliansi. Šis pasākums bija paredzēts Rīgas vakarskolu audzēkņiem.

Jaunieši tika informēti par aktivitātēm Pilsoniskajā aliansē, par iespējām iesaistīties tajā un saņemt informatīvu palīdzību,

kā arī par iespējām jauniešiem darboties dažādās organizācijās kā brīvprātīgajiem.