Projekts – “Eiropas dabas un kultūras dārgumu iepazīšana”

No 11. līdz 18. martam Rīgas Raiņa vidusskolas skolēni  Eva Rozenberga, Linda Ginta Rimkūne, Megija Jaroša un skolotājas Solvita Kovaļevska un Vivita Ponciusa piedalījās Erasmus+ projekta 2020-1-IT02-KA229-070932_4 “Exploring Natural and Cultural Treasures in Europe” mācību mobilitātē Elmali, Turcijā.

No 3.līdz 7.oktobrim Rīgas Raiņa vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās Erasmus+ projekta 2020-1-IT02-KA229-070932_4
“Exploring Natural and Cultural Treasures in Europe” mācību mobilitātē Espinho, Portugālē.