Projekts – “Eiropas dabas un kultūras dārgumu iepazīšana”

No 3.līdz 7.oktobrim Rīgas Raiņa vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās Erasmus+ projekta 2020-1-IT02-KA229-070932_4
“Exploring Natural and Cultural Treasures in Europe” mācību mobilitātē Espinho, Portugālē.