Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

Projekts “Gatavošanās Eiropas pilsonībai tiešsaistē” (GRECOL)

Ar Eiropas Savienības mūžizglītības programma ERASMUS+ atbalstu skolā tiek realizēts stratēģiskās sadarbības projekts pieaugušo izglītībā “Gatavošanās Eiropas pilsonībai tiešsaistē” (GRECOL).
Projekta mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības nozīmi un tās sniegtajām iespējām. Meklēt veidus un risinājumus kā novērst eiroskepticismu. Projekta ietvaros tiks pilnveidotas skolotāju un skolēnu prasmes pielietot digitālos resursus tālākizglītībā.
Šis projekts sniegs iespēju skolas skolotājiem sadarbībā ar citu izglītības iestāžu darbiniekiem (zināošākiem un pieredzējušiem tālmācības organizēšanā un tālmācības platformu izstrādē), pilnveidot zināšanas par to kā organizēt un veidot tālmācību, jo projekta ietvaros tiks izveidota tālmācības programma.

Projekta buklets.

flyer_GRECOL_FN_LV-page-001

 

 

 

 

 

 

 

Projekta buklets (PDF)

 

 

Programmas partneri:

Grecol_Partneri

 

 

VUC Storstom izglītības centrs, Dānija

Ziemeļaustrumu Sotijas koledža, Apvienotā karaliste,

Ārējo attiecību un Eiropas Savienības koordinācijas centrs, Turcija

Katalonija atvērtais institūts, Spānija

Freiburgas pedagoģijas augstskola, Vācija

Nacionālā izglītības iestāžu apvienība, Itālija,