Projekts “Gatavošanās Eiropas pilsonībai tiešsaistē” (GRECOL)

Ar Eiropas Savienības mūžizglītības programma ERASMUS+ atbalstu skolā tiek realizēts stratēģiskās sadarbības projekts pieaugušo izglītībā “Gatavošanās Eiropas pilsonībai tiešsaistē” (GRECOL).
Projekta mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienības nozīmi un tās sniegtajām iespējām. Meklēt veidus un risinājumus kā novērst eiroskepticismu. Projekta ietvaros tiks pilnveidotas skolotāju un skolēnu prasmes pielietot digitālos resursus tālākizglītībā.
Šis projekts sniegs iespēju skolas skolotājiem sadarbībā ar citu izglītības iestāžu darbiniekiem (zināošākiem un pieredzējušiem tālmācības organizēšanā un tālmācības platformu izstrādē), pilnveidot zināšanas par to kā organizēt un veidot tālmācību, jo projekta ietvaros tiks izveidota tālmācības programma.

Projekta buklets.

flyer_GRECOL_FN_LV-page-001

 

 

 

 

 

 

 

Projekta buklets (PDF)

 

 

Programmas partneri:

Grecol_Partneri

 

 

VUC Storstom izglītības centrs, Dānija

Ziemeļaustrumu Sotijas koledža, Apvienotā karaliste,

Ārējo attiecību un Eiropas Savienības koordinācijas centrs, Turcija

Katalonija atvērtais institūts, Spānija

Freiburgas pedagoģijas augstskola, Vācija

Nacionālā izglītības iestāžu apvienība, Itālija,