Projekts – “Spēļu izmantošana skolēnu ar invaliditāti apmācībā”

Projekta tīmekļa vietne pieejama ŠEIT

Pamatojoties uz līgumu Nr. 2022-1-LV01-KA220-SCH-000087585, kas noslēgts 2023. gada 20. februārī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Rīgas Raiņa vidusskolu, skola ir uzsākusi Erasmus+ “Spēļu izmantošana skolēnu ar invaliditāti apmācībā” realizēšanu.

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā ir ne tikai viena no Latvijas prioritātēm, bet arī Eiropas savienības. Šobrīd sabiedrība ir saskārusies ar daudziem neplānotiem apstākļiem, kas veicina pieprasījumu pēc attālinātām apmācību platformām, piemēram, COVID 19 pandēmijas ietekme, karš Ukrainā, zemestrīces Turcijā.

Situācijā, kad tiek aktīvi meklēti dažādi risinājumi attālinātai apmācībai, ļoti būtiski ir veidot apmācību platformas, kuras ir piemērotas arī skolēniem ar invaliditāti. Šobrīd esošās mācību platformas skolās ir vairāk piemērotas vispārējās izglītības programmu skolēnam, bet mazāk piemērotas speciālo programmu skolēniem.

Projekta ietvaros ir plānots izstrādāt platformu, kura būs piemērota skolēniem ar invaliditāti. Platformā būs pieejamas apmācību metodes, spēles, daudzveidīgi materiāli, lai veicinātu svešvalodas apguves procesu. Tas tiks panākts, sadarbojoties partneru angļu valodas skolotājiem, speciālajiem pedagogiem, pētniekiem un digitālo platformu izstrādātājiem. Projektā ir iesaistīti savas jomas speciālisti, lai optimāli izmantotu jau
esošo pieredzi un spētu kopīgā sadarbībā sasniegt jaunu, inovatīvu rezultātu.

Projekta ietvaros ir uzstādīts mērķis ne tikai sniegt teorētiskās zināšanas, bet arī veicināt skolēnu iekļaušanu un socializēšanos gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Projekts ir saistīts ar svešvalodu apguvi, kas cilvēkiem ar invaliditāti īpaši būtiski, jo tas paver arī karjeras iespējas starptautiskā līmenī.

Projekta mērķis atbilst visu iesaistīto iestāžu stratēģiskajiem mērķiem, īpaši, Rīgas
Raiņa vidusskolas, jo skolā mācās bērni ar dzirdes traucējumiem, runas traucējumiem
un cita veida invaliditāti.
Projekta partneri:
1. Avrupa Yenilikçi Toplum Derneği
2. Global Education Center B.V.
3. Drzavno uciliste za deca i mladi soosteten vId “Dimitar Vlahov”
4. PROTOBATMIAS EKPAIDEFSIS FTIOTIDAS
5. UNIVERSITY OF CYPRUS