Rīgas Raiņa vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. līdz 12. klasei.


Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!


Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te – Rīgas Raiņa vidusskola

 

Publiskie iepirkumi

 

 


 

Iepirkuma nosaukums:

„ Mācību nometnes organizēšana un īstenošana ”

ESF projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”

Izsludināšanas datums 10.07.2012.
Identifikācijas Nr. R8VMVS 2013/1 ESF
Iesniegšanas termiņš: 22.07.2013 plkst 10.00
Dokumenti: NOLIKUMS
Iepirkuma rezultāts 1.daļā Lēmums pieņemts: 24.07.2013.

Līguma izpildītājs: 

Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem TREPES”

(Reģ. Nr. 40008059386)

Līguma summa:

3490,00 LVL bez PVN

Līguma priekšmets: 

Mācību nometnes (vasaras nometne „Pasaule kabatā”) organizēšana un īstenošana

Līgums noslēgts: 25.07.2013.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts:

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/328526

Iepirkuma rezultāts 2.daļā Lēmums pieņemts: 24.07.2013.

Līguma izpildītājs: 

Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem TREPES”

(Reģ. Nr. 40008059386)

Līguma summa:

3490,00 LVL bez PVN

Līguma priekšmets: 

Mācību nometnes (vasaras nometne „Iegriez pasauli ap sevi”) organizēšana un īstenošana

Līgums noslēgts: 25.07.2013.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts:

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/328526

Iepirkuma rezultāts 3.daļā Lēmums pieņemts: 24.07.2013.

Līguma izpildītājs: 

Biedrība „Radošā apvienība jauniešiem TREPES”

(Reģ. Nr. 40008059386)

Līguma summa:

3390,00 LVL bez PVN

Līguma priekšmets: 

Mācību nometnes (izdzīvošanas nometne „KIMA spēles”) organizēšana un īstenošana

Līgums noslēgts: 25.07.2013.

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts:

http://www.iub.gov.lv/pvs/show/328526

 


Iepirkuma nosaukums:

„IT aparatūras noma”

ESF projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”

Izsludināšanas datums 07.11.2012.
Identifikācijas Nr. R8VMVS 2012/7 ESF
Iesniegšanas termiņš: 20.11.2012 plkst 10.00
Dokumenti: NOLIKUMS

 

 

 

 

Iepirkuma nosaukums:

„IT aparatūras noma”

ESF projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”

Izsludināšanas datums 13.09.2012.
Identifikācijas Nr. R8VMVS 2012/6 ESF
Iesniegšanas termiņš: 24.09.2012 plkst 10.00
Dokumenti: NOLIKUMS

 

 

Iepirkuma nosaukums: „ Mācību nometnes organizēšana un īstenošana” ESF projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”
Izsludināšanas datums 23.07.2012.
Identifikācijas Nr. R8VMVS 2012/5 ESF
Iesniegšanas termiņš: 27.07.2012 plkst 10.00
Dokumenti: NOLIKUMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma nosaukums: „ Mācību nometnes organizēšana un īstenošana ”ESF projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”
Izsludināšanas datums 08.06.2012.
Identifikācijas Nr. R8VMVS 2012/4 ESF
Iesniegšanas termiņš: 13.06.2012 plkst 10.00
Dokumenti: NOLIKUMS

 

 

 
 

    Iepirkuma nosaukums:
„Transporta pakalpojumu sniegšana”ESF projekts „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā”
Izsludināšanas datums 23.04.2012.
Identifikācijas Nr. R8VMVS 2012/3 ESF
Iesniegšanas termiņš: 07.05.2012 plkst 10.00
Dokumenti: NOLIKUMS

      

 

 

 

 

 

Iepirkuma nosaukums: Par projekta vadības pakalpojumu sniegšanu ESF projekta „Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un sociālo atstumtības risku dzīves prasmju attīstīšana un integrācija izglītībā Rīgas Raiņa 8 vakara (maiņu) vidusskolā un sabiedrībā” ietvaros”
Izsludināšanas datums: 08.02.2012.
Identifikācijas Nr.: R8VMVS 2012/1 ESF
Iesniegšanas termiņš: 20.02.2012. plkst. 10.00.
Dokumenti NOLIKUMS
Līgums noslēgts:    21.02.2012.
Līguma izpildītājs:     SIA “Financial Bridge Company”
Līgumcena (bez PVN) 18 202,00 LVL
Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts: 20.02.2012.
Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/220091