Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Raiņa skolas melodeklamācijas grupas uzvedums “Ja paveiksies” LTV raidījumā “Kopā””