Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Rīgas Raiņa 8.vkara (maiņu) vidusskola, integratīvā grupa “ALIAS”