Sesijas stundas

Sesijas stundas no 29. novembra līdz 3. decembrim: