Sesijas stundas

Sesijas stundu saraksts īsi pirms mācību nedēļas tiek publicēts e-klasē, sadaļā “Iestādes aktualitātes”.