Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

Neklātienes sesijas skolēniem ar dzirdes traucējumiem 2022./2023. m.g. 1. semestrī:

26. – 30. septembris

17. – 21. oktobris

21. – 25. novembris

19. – 23. decembris