Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

2019./2020.m.g. 2.semestrī

 

20. – 24. janvāris

10. – 14. februāris
Dzejas konkurss

9. – 13. marts
Žetonu vakars

30.marts – 3. aprīlis

11. – 15. maijs
Strītbola turnīrs