Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

Neklātienes sesijas skolēniem ar dzirdes traucējumiem 2022./2023. m.g. 2. semestrī:

23. – 27. janvāris

20. – 24. februāris

20. – 24. marts

24. – 28. aprīlis

8. – 12. maijs