Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2018./2019. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

2018./2019.m.g. 2.semestrī

14. – 18. janvāris

11. – 15. februāris

4. – 8. marts

8. – 12. aprīlis

13. – 17. maijs