Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

Sesijas II semestrī:

29. janvāris – 2. februāris
19. – 24. februāris

18. – 22. marts
15. – 20. aprīlis
7. – 10. maijs un 21. maijs