Sesiju grafiks skolēniem ar dzirdes traucējumiem

Sesijas I semestrī:

18. – 22. septembris
16. – 20. oktobris
13. – 17. novembris
18. – 22. decembris