Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskola 2019./2020. mācību gadā aicina iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību dažādās izglītības programmās.

Iespējams izvēlēties dažādas izglītības programmas no 7. - 12. klase.

Gaidām visus, arī izglītojamos ar dzirdes traucējumiem kā arī ar dažādiem citiem mācīšanās traucējumiem.

Visiem skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga) pakalpojumi.

Piedāvājam  iespēju daļu mācību satura apgūt pēc individuālā plāna vai izmantojot tālmācības elementus.

Brīvajā laikā aicinām  piedalīties ārpusstundu un interešu izglītības nodarbībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un citās neformālās aktivitātēs, kur tiek lietota gan runa, gan zīmju valoda. Skolā regulāri tiek realizēti mākslinieciski projekti, kuros kopīgi darbojas gan dzirdīgie jaunieši, gan jaunieši ar dzirdes traucējumiem.


Skola aktīvi iesaistās un arī iesaista skolēnus ERASMUS+ un dažādos citos starptautiskos projektos.

Lai iestātos skolā, nepieciešami dokumenti par iepriekš iegūto izglītību un personu apliecinošs dokuments. Nepilngadīgajiem jāierodas kopā ar vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem.

Aicinām mācīties visus, arī tos, kuri dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši mācības. Atnāciet uz skolu, kopīgi izvērtēsim Jūsu mācīšanās iespējas, pieredzi, darba un ģimenes apstākļus un atradīsim optimālo variantu!

Dokumentus pieņem -


Jūnijā - kancelejas pieņemšanas laikos.

Jūlījā , augustā - sekojiet informācijai tiešsaistē.

Tālrunis 67813600

Meklē mūs arī te –  https://www.facebook.com/Rīgas-Raiņa-8-Vakara-maiņu-vidusskola

Skolas 90 gadu jubilejai veltīts salidojums

Piektdien, 2017.gada 9.jūnijā plkst.19.00 Rīgas Raiņa 8.vakara (maiņu) vidusskolas absolventi tiek mīļi aicināti uz skolas 90.gadu jubilejai veltīto salidojumu skolas telpās Rīgā, Kr.Barona ielā 71.

Līdzi jāņem atmiņu stāsti par skolas gadu notikumiem, labs garastāvoklis un groziņš.

Reģistrācijas anketa

 

Lai pasākums izdotos, absolventi var brīvprātīgi un labprātīgi ziedot pasākuma organizēšanai ziedojumu kontā:

Saņēmējs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Rīgas Raiņa 8.vakara       (maiņu) vidusskola)

Adrese: Kr.Valdemāra iela 5, Rīga

Reģ. Nr. 90000013606

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konta Nr. LV32NDEA 0081000016040

SWIFT kods : NDEALV2X

Mērķis: 2017.gada 9.jūnija pasākuma organizēšanai

Comments are closed.