Skolēnu ievērībai!

Rudens brīvdienās no 19. oktobra līdz 23. oktobrim visas konsultācijas notiek attālināti! Par konsultāciju laiku un saturu ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju vienoties, izmantojot e-klases pastu.

No 2020. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 2020. gada 13. oktobrī  valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19  infekcijas izplatības ierobežošanai.

Visa informācija par attālinātajām mācībām būs pieejama e-klasē.
Ja rodas jautājumi par mācību procesu vai mācību saturu, sazinieties ar saviem klašu audzinātājiem vai mācību priekšmetu skolotājiem e-klasē.

Comments are closed.