Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2021./2022.gadā

Informējam, ka ir publicēti apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē rezultāti.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=rigas-pasvaldibas-vidusskolu-kombineta-iestajparbaudijuma-skolenu-uznemsanai-10-klases-rezultati-7337

 

Lūdzam iesniegt iesniegumus mācībām Rīgas Raiņa vidusskolas 10. klasē līdz 16.06.2021. līdz pl. 19.00

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība  Rīgas Raiņa vidusskolā 2021./2022.mācību gadā

 

Comments are closed.