Teātris aiz skatuves

22.03.2018. Ar Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas 7. – 12. klases skolēniem apmeklējām Latvijas Nacionālo teātri, lai ekskursijā un meistarklasēs iepazītos ar profesijām un prasmēm, kas nepieciešamas,lai taptu teātra izrāde.  Iepazināmies ar skaņas inžiniera, gaismu mākslinieka, grimētāja un dekaratoru un skatuves darbinieku profesijām un darba pienākumiem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Comments are closed.